Resultaten BEZO

Welke resultaten zijn er tot nu behaald?

  • Op basis van de expertise die binnen het consortium aanwezig was en de bevindingen vanuit de studies die gedaan zijn op twee locaties van WZH, is er een nieuw plan gemaakt voor een huiskamer (Mock-up).
  • De Mock-up is opgeleverd in oktober 2014. In de maanden daarna is er gemonitord en geëvalueerd in de nieuwe huiskamer, door middel van geluidmetingen, lichtmetingen, dossieronderzoek, vragenlijsten en interviews. Foto’s van de oude en de nieuwe situatie vindt u rechts op deze pagina.
  • Aan de hand van de Mock-up is voor zorginstelling Laurens een aanbevelingsdocument geschreven. De zorginstelling is geïnspireerd geraakt en gaat ook een Mock-up bouwen.
  • Gedurende de looptijd van het project is er naar gestreefd om de kennisdeling te blijven vergroten en meerder zorginstellingen te bereiken. Het is complex gebleken om andere zorgorganisaties te blijven betrekken bij het project, mede door de wijzigingen in de regelgeving en de invoering van de nieuwe wet voor de langdurige zorg.
  • In de tweede helft van de projecttijd is er onder andere meer aandacht besteed aan de vraag “Hoe te komen tot een integraal ontwerp?”. Deze vraag werkt ook door in het project Netwerken voor Groei. Uiteindelijke doel is om tot een webtool te komen, die geschikt is voor verschillende stakeholders om de wensen en eisen met betrekking tot de zorgwoning/organisatie in te vullen en zo tot een concept Programma van Eisen (PvE) te komen. Een PvE voor het vormgeven van een fysieke omgeving gericht op het welbevinden van bewoners en de werktevredenheid van zorgprofessionals.
  • Naar aanleiding van het BEZO-project heeft WZH besloten om meerdere huiskamers te vernieuwen aan de hand van de Mock-up.
  • Het project heeft er voor gezorgd dat studenten en docenten van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde (Faculteit Natuur & Techniek) in aanraking zijn gekomen met het thema zorgvastgoed en zij zijn meer te weten gekomen over wat er speelt binnen de zorgsector.
  • Er zijn studenten ingezet voor deel onderzoeken, dit konden zowel kleine als grote deelonderzoeken zijn. Kleine deelonderzoeken zijn onderdeel geweest van de minor Public Health Engineering van de Faculteit Gezondheidszorg. De grote deelonderzoeken zijn uitgevoerd afstudeerders, stagiaires en masterstudenten. Tevens hebben er in de grote deelonderzoeken studenten van de Technische Universiteit Eindhoven geparticipeerd.

Voor een volledige eindrapportage klik hier.

Metingen in uitvoering, klik op een foto om te vergroten.

Foto’s Mock-up vóór aanpassingen (links) en foto’s Mock-up na aanpassingen (rechts).