Veiligheid

Iedereen wil dat het ziekenhuis een veilige omgeving is, een omgeving waarin je kan werken aan herstel of verbetering van de gezondheidsituatie. Veiligheid in het ziekenhuis omvat verschillende aspecten, de volgende indeling is gemaakt om deze aspecten verder toe te lichten vanuit het Healing Environment concept:

  • Het voorkomen van fouten
  • Ongelukken
  • Infecties
  • Toegankelijkheid

Het voorkomen van fouten

Fouten van medewerkers voorkomen een van de belangrijkste aspecten in het ziekenhuis. Een toepassing is bijvoorbeeld: het gebruiken van identieke kamers in plaats van gespiegelde kamers. Hierdoor komen zorgprofessionals in feite steeds in dezelfde kamer, waardoor het uitvoeren van routinetaken eenvoudiger wordt en het aantal fouten verminderd kan worden. Ook het aspect licht is van belang als het gaat om het reduceren van het aantal fouten en dus het vergroten van de veiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat bij minder licht, meer fouten worden gemaakt bij de verstrekking van medicatie.

In een ziekenhuis is een veilige omgeving van belang voor het welzijn en gezondheid van patiënten en medewerkers. Veiligheid heeft in de Engelse taal twee termen: Safety (veiligheid) and Security (geborgenheid). Er behoort een zo laag risico op ongelukken en infecties te zijn. Schoonmaak en hygiëne behoren op orde te zijn, daarnaast behoort het gebouw toegankelijk en veilig te zijn en moet de privacy van de patiënten en hunpersoonsgegevens gegarandeerd te zijn.

Valincidenten
De meeste ongelukken in een ziekenhuis vinden plaats rondom het bed en bij transfer van en naar de badkamer. Het treffen van voorzorgsmaatregelen vermindert de kans op valincidenten. Voorbeelden van voorzorgsmaatregelen zijn: zorgen voor een juiste hoogte van het meubilair, het aanbrengen van gripbars of het toepassen van geschikte deuropeningen en het vermijden van gladde vloeren.

Infecties
De kans op een infectie heeft te maken met de hygiëne en het kunnen schoonmaken van de ruimte. Denk hierbij aan het gebruik van materialen, het toepassen van materialen met een glad oppervlak zijn eenvoudiger schoon te maken dan oppervlakken van een ruw materiaal. Verstandig is ook om lastige hoeken in de ruimte te voorkomen. Bij lastige hoeken kan het stof zich makkelijk ophopen waardoor dit lastig schoon te maken is.

Bij infectiepreventie is ventilatie een belangrijk aspect, een groot deel van de besmettingen vindt plaats via de lucht of kan worden overgebracht door contact. Besmetting door contact vindt onder andere plaats door het aanraken van verschillende oppervlaktes of meubilair. Voorbeelden zijn: gordijnen rondom het bed, ‘overbedtafels’, toetsenborden, infuuspompen, deurgrepen, bedrails, stoelen en werkbladen. Het wassen van de handen is van groot belang om de verspreiding van infecties tegen te gaan. Automatische kranen zorgen ervoor dat zorgprofessionals hun handen beter en grondiger reinigen, zo is gebleken uit onderzoek, echter wassen ze hun handen dan wel minder vaak.

Het gebruik van tapijt kan beter worden vermeden, omdat dit minder goed schoon te maken is en uit onderzoek is gebleken dat er meer bacteriën voorkomen op tapijt. Een verschil in hersteltijd van patiënt in kamer met tapijt of zonder tapijt is echter nog niet aangetoond.

Onderzoek heeft wel aangetoond dat de inzet van eenpersoons patiëntenkamers en een goede binnenluchtkwaliteit de kans op infecties aanzienlijk verminderd. Meer informatie over de eenpersoons patiëntenkamer vindt u hier.

Toegankelijkheid
Toegankelijkheid kan worden onderverdeeld in twee aspecten. Het eerste aspect is de bewegwijzering in een ziekenhuis en/of zorginstelling. Bij de bewegwijzering in een gebouw hoort ook de routing, een onduidelijke route vergroot de kans op stress. Terwijl bekend is dat een bezoek aan een ziekenhuis al sterke emoties met zich meebrengt, onder andere bijvoorbeeld stress. Het tweede aspect dat hoort bij toegankelijkheid is het zorgen van een eenvoudige en veilige interactie tussen de gebruiker en de fysieke omgeving. Enkele toepassingen zijn: geen drempels en het zorgen voor voldoende breedte van deuropeningen.

Meer informatie vindt u ook bij het aspect comfort onder het kopje oriëntatie.

Verwijzingen:
Huisman, E.R.C.M., Morales, E., van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2012). Healing Environment: A review of the impact of the physical environmental factors on users. Building and Environment, 58, 70 -80, doi: 10.1016/j. buildenv.2012.06.016.
Huisman, E.R.C.M. & Kort, H.S.M. (2012). Healing environments en domotica. In J. van Hoof & E.J.M. Wouters (Eds.), Zorgdomotica (pp. 94-98). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Huisman, E.R.C.M. & Kort, H.S.M. (2014). Healing environment in de praktijk. Tijdschrift voor Ergonomie, 39(1), 15-18.
Voor overige publicaties, klik hier

Voor meer informatie over de aspecten van een Healing Environment kunt u klikken op één van de onderstaande blokken.

Veiligheid
 
Privacy
 
Comfort & Familie steun
 
Omgeving & Locatie
 
Domotica
 
De eenpersoons patiëntenkamer