Hogeschool Overleg Ervaringskennis en -deskundigheid (HOED) is een landelijk aanspreekpunt opgericht door vijf hogescholen voor de integratie van ervaringskennis en -deskundigheid binnen het hbo-onderwijs. Het HOED heeft zich als doel gesteld om de gebruikmaking van aanwezige ervaringskennis onder studenten te stimuleren en de brug te slaan tussen de verschillende onderwijsvormen die er zijn in Nederland en op Europees niveau. Een aantal lidinstellingen van het HOED heeft zich aangesloten bij Power Us, een Europees platform van Hogescholen en cliënten(vertegenwoordigers).

Resultaten landelijk onderzoek naar EDASU opleiding

Resultaten landelijk onderzoek naar EDASU opleiding

Een onlangs afgeronde evaluatie naar de opleiding voor ErvaringsDeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting maakt de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid rondom sociale (generatie)armoede inzichtelijk. Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht deed onderzoek op drie locaties van de opleiding (Utrecht, Amsterdam en Groningen). 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting spelen een grote rol spelen in het vertalen van de leefwereld van de cliënt naar professional en andersom, volgens de studenten, hun cliënten en de praktijkbegeleiders'. De meerwaarde is uit te drukken in...

Ervaringsdeskundigen ruim opgenomen in Ggz hoofdlijnenakkoord

Ervaringsdeskundigen ruim opgenomen in Ggz hoofdlijnenakkoord

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft een hoofdlijnenakkoord gesloten met de ggz-sector. Alles bij elkaar is er 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de ggz. Het onderhandelaarsakkoord voor de ggz loopt van 2019 tot 2022... (verder...

Nieuw didactiekboek over ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening

Nieuw didactiekboek over ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening

Op 3 oktober j.l. is in het Hofpleintheater in Rotterdam het boek ‘Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid’ gepresenteerd. Het resultaat van een samenwerkingsverband tussen 50 ervaringsdeskundigen, waaronder (ex-)studenten met cliënt-ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en docenten van onder andere Zadkine, Hogeschool...

RAAK ervaringsdeskundigheid conferentie 2 februari 2018

RAAK ervaringsdeskundigheid conferentie 2 februari 2018

Op 2 februari 2018 vond de RAAK ervaringsdeskundigheid conferentie plaats ter evaluatie van het eerste jaar van de projecttermijn. Met onder de 400 aanwezigen ruim 100 ervaringsdeskundigen, 60 studenten, 20 professionals met ervaringsdeskundigheid, tientallen beleidsadviseurs en directeuren een zeer geslaagde dag bij Hogeschool Windesheim. Er werd gezongen,...

Vier grote zorginstellingen implementeren geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid

Vier grote zorginstellingen implementeren geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid

Windesheim, Hogeschool Utrecht, het VU-Medisch Centrum en vier regionale zorgorganisaties gaan de komende twee jaar actieonderzoek doen naar de inzet van geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid in de zorg. Dit geeft medewerkers van o.a. MEE IJsseloevers, GGNet en de RIBW Groep Overijssel de...

Ervaringskennis in nieuwe opleidingen Social Work

Ervaringskennis in nieuwe opleidingen Social Work

Op de landelijke LOO Studiedag Social Work werd 9 december j.l. gepleit voor integratie en erkenning van ervaringskennis als derde bron van kennis binnen het Hoger Sociaal Agogisch onderwijs. Raymond Kloppenburg en later ook Alie Weerman, Jolanda Kroes en Simona Karbouniaris pleitten hiervoor in hun bijdragen. Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen wordt de sociale sector momenteel aan allerlei veranderingen blootgesteld. Professionals die in deze sector werken, krijgen meer en complexere taken en zij worden breder ingezet (generiek profiel). Om studenten goed voor te bereiden op deze...