In minder dan 3 minuten de essentie weten van de vernieuwde deeltijdopleiding HRM aan Hogeschool Utrecht?

HRM leerteamcoach #startdag

HRM leerteamcoach #startdag

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zo ver: de startdag van de vernieuwde, flexibele deeltijdopleiding HRM aan Hogeschool Utrecht! Een eerste kennismaking met onder andere de leerteams, de leerteamcoaches, de digitale leeromgeving en het eerste inhoudelijke thema: Bedrijfskunde. Tijdens het eerste jaar krijgen zo’n 39 (!) HRM deeltijdstudenten namelijk - samen met studenten die een economische studie volgen - niet alleen een brede basis in HRM, maar ook in bedrijfskunde, bedrijfseconomie en marketing. Dit resulteert in een brede management propedeuse...

HU maakt deeltijdopleidingen flexibel

HU maakt deeltijdopleidingen flexibel

Leven Lang Leren vraagt om voldoende mogelijkheden om werk, privé en studie te combineren. De HU speelt daarop in met de pilot Flexibilisering die september 2017 van start gaat. Deeltijdstudenten kunnen vanaf dan terecht bij een aantal heel flexibel ingerichte...

Samen bouwen!

Samen bouwen!

De HR-professional is werkzaam binnen organisaties die verschillen in omvang en aard en bovendien worden HR-professionals verschillend ingezet. Ondanks deze verschillen is er een gemeenschappelijke basis te benoemen van waaruit hr-professionals handelen. Deze gemeenschappelijke basis kan worden samengevat in de...

“Een deeltijdopleiding met een hele hoge arbeidsmarktrelevantie!”

“Een deeltijdopleiding met een hele hoge arbeidsmarktrelevantie!”

Om onze opleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van werkende professionals uit het HRM werkveld, betrekken we hen regelmatig bij het (her)ontwerpen van ons flexibele aanbod en de inhoud van het programma waar de praktijk nog...

“Een uitgebalanceerde opleiding tussen medewerkerszaken en organisatieontwikkeling!”

“Een uitgebalanceerde opleiding tussen medewerkerszaken en organisatieontwikkeling!”

Sommige van onze studenten weten al vanaf dag één welke richting ze op willen na afronding van de studie Human Resource Management (HRM): Aan de slag als coach, als strategisch HR-beleidmaker, of als consultant op het gebied van duurzame inzetbaarheid....

Een model uit 1996?

Een model uit 1996?

Om de opleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de professionals in het HRM werkveld, hebben we op donderdag 18 mei jl. de derde co-creatiesessie van dit collegejaar georganiseerd. De bijeenkomst stond in het teken van een try-out om samen met het werkveld onze opdrachten verder aanscherpen. We zijn in workshops aan de slag gegaan met twee inhoudelijke thema’s van de opleiding die september 2017 van start zullen gaan: de HRM module uit de...