In minder dan 3 minuten de essentie weten van de vernieuwde deeltijdopleiding HRM aan Hogeschool Utrecht?

HU maakt deeltijdopleidingen flexibel

HU maakt deeltijdopleidingen flexibel

Leven Lang Leren vraagt om voldoende mogelijkheden om werk, privé en studie te combineren. De HU speelt daarop in met de pilot Flexibilisering die september 2017 van start gaat. Deeltijdstudenten kunnen vanaf dan terecht bij een aantal heel flexibel ingerichte deeltijdopleidingen, waaronder de Parttime Management Opleidingen zoals Bedrijfseconomie, Commerciële economie, Management Economie & Recht en Human Resource Management (HRM). ‘Precies wat ik zoek.’ Die reactie hoort Paula Veltink (docent en een van de ontwerpers van de nieuwe deeltijdopleiding HRM) regelmatig van...

Samen bouwen!

Samen bouwen!

De HR-professional is werkzaam binnen organisaties die verschillen in omvang en aard en bovendien worden HR-professionals verschillend ingezet. Ondanks deze verschillen is er een gemeenschappelijke basis te benoemen van waaruit hr-professionals handelen. Deze gemeenschappelijke basis kan worden samengevat in de...

“Een deeltijdopleiding met een hele hoge arbeidsmarktrelevantie!”

“Een deeltijdopleiding met een hele hoge arbeidsmarktrelevantie!”

Om onze opleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van werkende professionals uit het HRM werkveld, betrekken we hen regelmatig bij het (her)ontwerpen van ons flexibele aanbod en de inhoud van het programma waar de praktijk nog...

“Een uitgebalanceerde opleiding tussen medewerkerszaken en organisatieontwikkeling!”

“Een uitgebalanceerde opleiding tussen medewerkerszaken en organisatieontwikkeling!”

Sommige van onze studenten weten al vanaf dag één welke richting ze op willen na afronding van de studie Human Resource Management (HRM): Aan de slag als coach, als strategisch HR-beleidmaker, of als consultant op het gebied van duurzame inzetbaarheid....

Een model uit 1996?

Een model uit 1996?

Om de opleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de professionals in het HRM werkveld, hebben we op donderdag 18 mei jl. de derde co-creatiesessie van dit collegejaar georganiseerd. De bijeenkomst stond in het...

Hoe sluit deze vernieuwde studie aan op trends in het werkveld?

Hoe sluit deze vernieuwde studie aan op trends in het werkveld?

Waarom heeft alumnus Gertjan gekozen voor de deeltijdopleiding HRM aan de HU University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht)? "Ik werk in een organisatie die een grote reorganisatie doormaakt met veel impact voor de medewerkers. Wat heel mooi is, is dat ik de fasen die de medewerker doorgaat vanuit mijn studie herken en op een hele andere manier omga met verandermanagement, dan dat ik voorheen gedaan zou hebben." Tijdens en na de studie beginnen veel zaken op de werkvloer te landen: je zult merken dat...