Mondzorg

HU Gezond&Wel Centrum portaal

De HU Klinieken heeft een samenwerkingsverband met PAZIO, en zijn gestart  met een eHealth-platform, ontwikkeld door PAZIO dat meerdere online zorg- en welzijnsdiensten en portalen bundelt. Via één toegang bereikt de zorggebruiker al zijn zorgdiensten, terwijl de zorgverlener in zijn eigen systeem kan blijven werken. PAZIO is tevens lijnoverstijgend; de zorggebruiker kan in het platform switchen tussen zorgverleners en instellingen zonder opnieuw in te loggen. Daarmee doorbreekt PAZIO de huidige versnippering van eHealth en brengt de zorggebruiker daarmee in de regie.

Mogelijkheden

In het HU Klinieken portaal kunt u uw gemaakte afspraken bij de HU Klinieken inzien en er wordt via het portaal  informatie aangeboden over de verschillende klinieken en behandelingen. U kunt via dit portaal ook een klacht indienen, mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om via dit platform een eConsult  te doen. Op deze wijze heeft u meer inzicht in uw zorg en proberen we onze zorg nog makkelijker bereikbaar te maken.