Begeleiders binnen de HU

Studentenpsycholoog

Als je psychische problemen of klachten ervaart die je studievoortgang (dreigen te) belemmeren, kun je dit bespreken met je studieloopbaanbegeleider en eventueel een studentendecaan raadplegen. Deze kan je dan indien nodig naar de studentenpsycholoog doorverwijzen.

Waarvoor kan je bij de studentenpsycholoog terecht?

Voor onder andere concentratieproblemen, gebrek aan motivatie, problemen in de omgang met medestudenten of docenten, familieproblemen, moeite met op kamers wonen, eenzaamheid, onverwerkte gebeurtenissen, somberheid, slecht slapen, overmatig alcohol- en drugsgebruik kun je bij de studentenpsycholoog terecht voor advies en zo nodig kortdurende psychologische hulp.

Wanneer de hulp die de studentenpsycholoog kan bieden niet aansluit bij jouw problemen, kan de studentenpsycholoog je gericht adviseren over de mogelijkheden binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).  Alleen de huisarts kan je officieel verwijzen naar externe psychologische en psychiatrische hulp.

Je kunt bij psychische klachten ook direct naar je huisarts gaan, deze kan je ook verder helpen.

De studentenpsycholoog biedt geen crisishulp. Heb je acute psychische problemen, dan kun je het beste contact opnemen met je huisarts om je te laten verwijzen naar de GGZ of crisisdienst in je woonplaats.

Wat doet de studentenpsycholoog?

De studentenpsycholoog houdt eerst een intakegesprek met je om te onderzoeken wat je problemen zijn en welke hulp je daar bij nodig hebt. Naast kortdurende, psychologische hulp is het mogelijk om deel te nemen aan de faalangsttraining.

Kosten

Aan contact met de studentenpsycholoog zijn voor studenten van de HU geen extra kosten verbonden.

Privacy / vertrouwelijkheid en AVG

Alle studentenpsychologen van de HU werken volgens een gedragscode. De studentenpsycholoog gaat vertrouwelijk om met alles wat je bespreekt en deelt.

Een studentenpsycholoog mag – als dit nodig blijkt – vertrouwelijk advies uitbrengen aan bijvoorbeeld DUO of een examencommissie als je hiertoe toestemming hebt gegeven. In het AVG formulier wordt dit uitgelegd. Als je een afspraak maakt, is het noodzakelijk dat je dit formulier goed doorleest.

Verwijzing en afspraak studentenpsycholoog

Om je aan te kunnen melden bij de studentenpsychologen heb je een verwijzing van een studentendecaan of vertrouwenspersoon nodig. Pas als je de verwijzing hebt, kun je via de mail contact opnemen.

Werkwijze

De studentendecaan of vertrouwenspersoon mailt jou een verwijsformulier (door hem of haar ingevuld) en een aanmeldingsformulier (door jou in te vullen). Beide formulieren kun je mailen. Na je aanmelding wordt binnen drie werkdagen contact met je opgenomen en wordt er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt.

Bij verhindering graag minimaal 24 uur voor de afspraak – maar liefst eerder – de studentenpsycholoog op de hoogte brengen via de mail of telefonisch (graag een voicemail inspreken).

Gegevens studentendecaan voor doorverwijzing:

De decanen zijn te bereiken via: decanaat@hu.nl. Voor het inplannen van een afspraak kan je ook van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 bellen naar de afsprakenlijn: 088 – 4813322. De lijn is alleen bedoeld voor het maken van afspraken, niet voor het beantwoorden van vragen.

Switch to English English