Begeleiders binnen de HU

Studieloopbaanbegeleider/ leerteambegeleider

Tijdens de opleiding word je door het  inzetten van verschillende onderwijs-werkvormen en door de docenten en de begeleiders van de studie gestimuleerd en uitgedaagd jezelf te ontwikkelen tot een kritische, zelfstandige en initiatiefrijke professional. Dit betekent ook dat je tijdens jouw studie de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces en je eigen studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning om je hierin te begeleiden.

Naast de inhoudelijke begeleiding, kun je begeleid worden in het ontwikkelen van je studievaardigheden, bij het maken van keuzes en bij persoonlijke problemen die jouw studievoortgang beïnvloeden. De HU gaat ervan uit dat je op eigen initiatief gebruikmaakt van deze vormen van begeleiding.

Studieloopbaanbegeleiding

Als student heb je recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider. De studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider is in principe je eerste aanspreekpunt. Deze heeft onder andere tot taak om:

  • samen met jou de studieresultaten te bespreken en te bewaken;
  • samen met jou een studieplanning op te stellen als je een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies hebt gehad;
  • samen met jou de opties en de keuzemogelijkheden binnen de opleiding te bespreken;
  • je te verwijzen naar een studentendecaan bij  persoonlijke omstandigheden en bij vragen over bijvoorbeeld beroepsprocedures.

Je krijgt aan het begin van het studiejaar een studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider toegewezen: je vindt zijn of haar naam onder andere in Osiris.

Switch to English English