Het Powerplatform

Het Powerplatform

Introductie
Het PowerPlatform, opgericht in december 2018, is voor alle studenten van de Hogeschool Utrecht, in het bijzonder voor studenten+ (studenten met een extra ondersteuningsbehoefte of een hulpvraag,). Wij zetten ons in voor inclusief onderwijs en inclusief ontwerp van onderwijs binnen de Hogeschool Utrecht. Dit doen wij op beide locaties van de HU, namelijk Utrecht en Amersfoort.

Het PowerPlatform bestaat uit een groep enthousiaste studenten, die allemaal een verschillende achtergrond hebben. Het PowerPlatform is een klankbord voor de Hogeschool op het gebied van inclusief onderwijs en knelpunten binnen het huidige onderwijs. Ons streefdoel is verbetering van het onderwijs, met als einddoel volledig inclusief onderwijs. Onderwijs waarbij niemand drempels ervaart om dit te volgen!

Onze 4 speerpunten zijn

  • Wij bieden lotgenotencontact aan studenten+
  • Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de HU over studeren+ en inclusief onderwijs
  • Wij delen tips en tricks rondom studeren+
  • Wij signaleren knelpunten rondom het thema studeren+ en inclusief onderwijs

Iedereen die affiniteit heeft met de onderwerpen studeren+ en inclusief onderwijs, is van harte welkom bij het PowerPlatform? Wil jij meedenken, jouw ervaringen delen en deel uitmaken van de strijd voor inclusief onderwijs? Meld je dan nu aan via Powerplatform@hu.nl

Wat is het Powerplatform?

Doel: de HU nog beter maken

Het Powerplatform is in de eerste plaats een groep studenten die samen de HU nóg beter willen maken. Door middel van vergaderingen en gesprekken via de app hebben deze studenten contact met elkaar. Ze leggen situaties aan elkaar voor en denken met elkaar mee over oplossingen. Het powerplatform gaat uit van de sterke eigenschappen van elke student. Op deze manier kan iets wat voor de ene student lastig is voor de andere juist een eitje zijn.

Het bestuur van het powerplatform gaat 2 keer per jaar met het College van Bestuur van de HU in gesprek. Ze bespreken dan de stand van zaken en krijgen de kans mogelijke verbeterpunten voor te dragen.

Informatieavonden

Meerdere keren per jaar organiseren leden van het powerplatform een informatieavond. Tijdens deze avonden komen sprekers van de HU en daarbuiten vertellen hoe en wat er allemaal voor studenten+ mogelijk is bij de HU. Voor studenten die nog niet zo bekend zijn met de mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking zijn deze informatiemomenten echt een aanrader. In de agenda van het powerplatform is te vinden waanneer de eerstvolgende informatieavond plaats zal vinden.

Wil jij meedoen?

Het powerplatform is altijd op zoek naar nieuwe leden. Dus zou jij graag mee willen helpen de HU nog beter te maken voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte, dan kan je je aanmelden. Je wordt dan uitgenodigd voor de vergaderingen en de appgroep.

Maar ook als je niet meteen lid wilt worden van het powerplatform kan je bij ons terecht. Het powerplatform kan je vragen beantwoorden, met je mee denken en ook namens jou met het college van bestuur in gesprek gaan.

Wil jij meedenken met het powerplatform stuur dan een email. Geef hierin aan dat je onderdeel wilt zijn van het powerplatform, dat wij je in onze lijst mogen op nemen en dat wij je mogen benaderen voor bijeenkomsten. In verband met de AVG-wetgeving moeten we dit expliciet aan je vragen.

Bestuur Powerplatform

Samantha

Mijn naam is Samantha (zij/haar), ik ben de voorzitster van het PowerPlatform en doe de opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal. Ik ben slechthorend en wisselend belastbaar. Iedereen moet onderwijs kunnen volgen zonder drempels. Dit is voor mij een drijfveer geweest om mij aan te sluiten bij het PowerPlatform. Daarom blijf ik mij inzetten voor inclusief onderwijs. 

Mélisa

Mijn naam is Mélisa. Ik studeer verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht, al vanaf het begin van de opleiding deelde ik mijn ervaringen met de toegankelijkheid van het terrein en de gebouwen. Hier ging ik graag over in gesprek om zo voor iedereen inzichtelijk te krijgen wat er beter kan, en op zoek te gaan naar oplossingen. Toen ik werd gevraagd om het bestuur van het PowerPlatform te ondersteunen stond ik hier positief in, uiteindelijk ben ik volwaardig lid geworden van het bestuur en zet mij graag in voor toegankelijk studeren en verblijven op de locaties van de Hogeschool Utrecht. 

Nera

Mijn naam is Nera (zij/haar), ik ben 26 jaar, studeer Communicatie en ben de secretaris van het PowerPlatform. Ik heb Autisme, ADHD, Complexe Post Traumatische Stress Stoornis, Fibromyalgie en het Syndroom van Tietze. Het PowerPlatform zet zich in voor een toegankelijke studie ervaring voor iedereen. Binnen mijn eigen ervaringen en opleidingen heb ik gemerkt dat onderwijs niet altijd even inclusief is. Door mijn bijdragen aan het PowerPlatform wil ik helpen hier verandering in te brengen en zo een positief plusje te zijn binnen de Hogeschool Utrecht.

Switch to English English