Keuzes in je studie

Switchen van studie

Moet of wil je stoppen met je studie of overweeg je om van studie te veranderen? Hier zetten we een aantal veel voorkomende vragen met betrekking tot switchen op een rijtje.

Aanpassingen aanmeldtermijn en voorwaarden in verband met Corona

Wil je met ingang van het aankomend studiejaar (2020-2021) aan een vervolgstudie beginnen? Check deze mededeling over aanpassingen in de aanmelddeadline en voorwaarden voor aanmelding op de HU Corona info-pagina.

Uitschrijven voor 1 februari

Als je met je eerste studie in het hoger onderwijs bent begonnen en al vrij snel in het eerste jaar weet dat je niet door wil gaan met je studie, dan kan het handig zijn om je voor 1 februari uit te schrijven. Lees hieronder waarom en onder welke voorwaarden.

De 1-februari-regeling

Bij uitschrijven voor 1 februari hoef je over deze periode je aanvullende beurs (als je hier gebruik van maakt) en het OV reisproduct niet terug te betalen. Deze worden omgezet in een gift. Het leendeel (als je hier gebruik van maakt) blijft wel staan en moet je dus terugbetalen.

Deze regeling is vooral van belang als je geen studie meer in het hoger onderwijs wilt doen.

Voorwaarden voor de 1-februari-regeling

Van deze regeling kun je eenmalig gebruik maken. De voorwaarden zijn dat je studiefinanciering stopgezet is voor 1 februari, dat je voor het eerst studeert in het hoger onderwijs en voor het eerst studiefinanciering krijgt voor het hoger onderwijs. De regeling geldt niet als je in hetzelfde studiejaar een doorstart maakt en weer opnieuw studiefinanciering krijgt.

Gevolgen van uitschrijving voor 1 februari

Je uitschrijven in het eerste jaar voor 1 februari, betekent ook dat je je uitschrijft voordat je een tussentijds studieadvies van de opleiding hebt ontvangen. Daarmee ontvang je dan ook geen definitief bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je je een volgend studiejaar opnieuw voor dezelfde opleiding bij de HU kunt inschrijven.

Bedenk dan wel dat je al behaalde resultaten bij mogelijke terugkomst in een later studiejaar, wel blijven staan, maar niet meetellen in het afgeven van het studieadvies, waardoor het lastiger wordt om in dat jaar het aantal vereiste studiepunten voor een positief bindend studieadvies te behalen.

Verder blijft voor de uitvoeringsinstantie (DUO) je diplomatermijn van 10 jaar staan en worden de reeds gebruikte maanden aanvullende beurs + OV reisproduct wel meegeteld in de totale duur van de studiefinanciering.

N.B. De uitvoering van deze regeling ligt bij DUO, aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitschrijven na 1 februari

Uitschrijven voor je studie kan natuurlijk ook later in het jaar als je geen gebruik wilt maken van de 1-februari-regeling. Meer informatie over uitschrijven vind je hier. Wil je weten of je na je uitschrijving recht hebt op restitutie collegegeld? Check het hier.

Aanmelden voor en starten met een nieuwe studie

Wil je een nieuwe studie starten, dan moet je in de meeste gevallen wachten tot het nieuwe studiejaar.

Instromen in een andere studie kan in de meeste gevallen alleen in september. Er zijn opleidingen met een extra startmoment in februari. Check dit bij de opleiding die jouw interesse heeft. In de matchfinder van studiekeuze123 (link www.studiekeuze123.nl/opleidingen)  kun je dit in een keer voor elke studie nagaan: stel dit in bij de criteria aan de linkerkant van de opleidingszoeker.

Voor een nieuwe opleiding kun je het beste op tijd aanmelden. De standaard aanmeld deadline is 1 mei. Maar hier zijn enkele uitzonderingen op; en deze deadline geldt over het algemeen niet voor studenten die switchen. Lees hieronder meer en neem contact op met de desbetreffende opleiding om dit te checken.

Aanmelden bij een studie met numerus fixus of selectie

Voor opleidingen met een numerus fixus of selectie, geldt altijd een strikte aanmelddeadline vroeg in het studiejaar. Meestal is dit 15 januari.

Aanmelden na 1 mei

Voor de meeste hbo- en universitaire studies die geen selectie hebben, is er voor de nieuwe studiekiezer een aanmelddeadline op 1 mei. Dit geldt meestal niet als je al studeert of gestudeerd hebt in het lopende jaar. Je behoort dan tot een uitzonderingsgroep, waardoor je je ook na 1 mei nog kunt aanmelden voor een andere studie.

Zorg altijd dat je zo snel mogelijk contact opneemt met een opleiding waar je belangstelling voor hebt om na te gaan of aanmelding ook na 1 mei nog mogelijk is en aan welke voorwaarden je dan moet voldoen. Voor opleidingen met selectie (numerus fixus) is de aanmelddeadline voor iedereen 15 januari.

Kijk ook voor informatie over aanmelden bij een andere studie na 1 mei, op de site van de Rijksoverheid  en studielink.

Begeleiding bij switchen

Wanneer je erover denkt om te switchen van studie praat hier dan met anderen over, denk na over wat je beweegt om te switchen en of dat in jouw geval verstandig is. Je studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider kan je hier bij helpen. Blijf je twijfelen en weet je niet hoe je verder moet? Of wil je hulp bij het maken van een nieuwe studiekeuze? Er is begeleiding voor alle HU studenten. Ook als je al gestopt bent. Raadpleeg de website van Keuzeadvies. Dit team van studiekeuzeadviseurs biedt online hulp, workshops en begeleiding bij studie-, minor- en masterkeuze.

Switch to English English