Ondersteuning bij het studeren

Voorzieningen bij studie en toetsing

De HU biedt ondersteuning voor studenten met dyslexie, ad(h)d, autisme, slechthorendheid, wisselende belastbaarheid etc. Met steun van de studentendecaan vraag je speciale voorzieningen aan en er zijn trainingen, supportgroepen en financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Voorzieningen aanvragen

Studeer jij (binnenkort) aan de HU en wil jij passende voorzieningen aanvragen? Bij je inschrijving op Studielink heb je misschien al aangegeven welke voorzieningen jij nodig hebt, en heb je hier misschien al contact gehad over gehad met de studentendecaan. Voorzieningen moet je aanvragen bij de examencommissie. Wil je meer weten over welke voorzieningen je mogelijk kunt aanvragen, kijk dan op deze pagina van de HU of kijk op de externe website hogeronderwijstoegankelijk als je wilt weten wat je rechten zijn. Daarnaast kan je met jouw studentendecaan vertrouwelijk in gesprek gaan om te kijken welke voorzieningen voor jou geschikt zijn.

Om in aanmerking te komen voor voorzieningen heb je een officiële diagnose nodig. Denk aan een medische diagnose, een dyslexieverklaring van een erkende instantie of van een behandelend psycholoog. Voor vragen en hulp bij het aanvragen kan je terecht bij decanaat@hu.nl of bel van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur met 088 4813322 voor het maken van een afspraak. De lijn is alleen bedoeld voor het maken van afspraken, niet voor het beantwoorden van vragen.

Er zijn inmiddels meerdere voorzieningenkaarten beschikbaar: voorzieningen om succesvol te studeren en voorzieningen om succesvol een toets te kunnen maken. Fijn want zo weten studenten wat er wanneer mogelijk is. Als je niet weet dat iets er is, kun je het immers ook niet aanvragen. Belangrijk om te weten dat de Voorzieningenkaarten alleen de standaardvoorzieningen beschrijven. Het is daarnaast mogelijk om te onderzoeken of maatwerk mogelijk is.  

 

Voorzieningen om succesvol te studeren. 

Deze kaart is nieuw en beschrijft de voorzieningen rond parkeren, rustruimte, digitale hulpmiddelen e.d. De kaart is te vinden op Ask HU. Voor Engelstalige studenten is de informatie te vinden op deze site. Een deel van de voorzieningen kan -onderbouwd- via de studentendecaan aangevraagd worden. Er zijn ook voorzieningen die iedereen kan gebruiken. 

 

Voorzieningen bij toetsen. 

De toetsvoorzieningen (‘Toetsen op de HU’ en ‘Digitaal toetsen buiten de HU’) zijn vindbaar op Ask HU. Voor Engelstalige studenten staat het op deze site. 

Voorzieningen dyslexie

Algemeen

Heb je dyslexie en wil je graag extra voorzieningen aanvragen voor tijdens je toetsen? Dit kun je laten weten via decanaat@hu.nl. Het studentendecanaat informeert je dan over de manier waarop je je verzoek voor voorzieningen kunt indienen.
Let op! Je aanvraag moet uiterlijk aan het einde van lesweek 3 van de eerste periode (periode A) ingediend zijn,

Alleen dan kan je er direct bij de eerste reguliere toetsperiode A (in weken 9 en 10) gebruik van maken, dus wees er snel bij!

Voor toetsen éérder gepland dan in de toetsweek aan het einde van blok A kan dit niet gegarandeerd worden

Klik hier voor organisaties die diagnostisch onderzoek verrichten naar dyslexie voor volwassenen.

 

 

Start aanvraag

Mail je officiële dyslexieverklaring naar decanaat@hu.nl , geef hierbij aan van welke van de onderstaande standaardvoorzieningen je gebruik wenst te maken.
⦁ Verlenging 33% extra toetstijd bij theorietoetsen
⦁ Toets lezen en antwoorden typen op HU laptop
⦁  Gebruik Claroread

Als je andere voorzieningen nodig hebt, plan dan een afspraak met een studentendecaan. Dat kan per mail naar decanaat@hu.nl of via de afsprakenlijn van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur op het nummer 088 – 481 3322. De lijn is alleen bedoeld voor het maken van afspraken, niet voor het beantwoorden van vragen.

Vervolg aanvraag

Zodra jouw informatie is ontvangen en de dyslexieverklaring is goedgekeurd, wordt het verzoek doorgestuurd naar de studentendecaan met de vraag jouw aanvraag te ondersteunen. Je ontvangt vervolgens een stappenplan, je moet dan zelf het verzoek indienen bij de examencommissie via Hukas.HU.nl. Zie in dit filmpje hoe je jouw verzoek via HUKAS indient.

Je kunt dit verzoek al indienen vanaf het moment dat jouw HU account is geactiveerd.

Ondersteuning vanuit de HU

Trainingen

De HU biedt kosteloos trainingen aan studenten om optimaal te kunnen studeren met een belemmering. Kijk hier voor meer info over het aanbod.

Hulp van informatiespecialisten bij de HU bibliotheek

Bij de HU bibliotheek zijn informatiespecialisten die studenten met een beperking kunnen ondersteunen bij het gebruik van databanken. Check deze link. Iedere student die hulp nodig heeft kan gebruik maken van deze dienst.

Het Powerplatform

Wil je meer steun ervaren en leren van ervaringen van medestudenten die ook met een functiebeperking of chronische ziekte studeren? Dat kan door je aan te sluiten bij het Powerplatform.

Financiële steun

De HU biedt financiële ondersteuning aan studenten die om speciale redenen studievertraging oplopen. Dit staat beschreven in het reglement van het Profileringsfonds. Meer informatie over dit fonds en over bijvoorbeeld studietoeslag die je vanuit de gemeente kan ontvangen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden vind je op de financiële pagina.

Flexstuderen

De HU biedt flexstuderen aan zodat je meer spreiding kunt aanbrengen in je studie. Dit geeft de mogelijkheid om in een rustiger tempo te studeren of de ene periode meer te doen dan de andere. Een verzoek voor flexstuderen kun je alleen vóór aanvang van het studiejaar aanvragen.

Zelf aan de slag?

Door de HU worden er verschillende online Mirro modules aangeboden die jouw handvatten en tips kunnen geven. De modules bieden jou de mogelijkheid om zelfstandig en anoniem aan je mentale gezondheid te werken. Vanzelfsprekend wordt al jouw informatie vertrouwelijk behandeld. Via deze link kom je terecht bij alle modules. Er is een divers aanbod, neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij de module stress bij studenten.

Switch to English English