Ondersteuning bij het studeren

Als je studeert met persoonlijke omstandigheden

Het kan gebeuren dat er in jouw leven omstandigheden zijn waardoor het leren bemoeilijkt wordt. Denk aan:

 • langer durende ziekte
 • een functiebeperking
 • lichamelijke en/of psychische omstandigheden (tijdelijk of chronisch)
 • bijzondere familieomstandigheden (waaronder ook mantelzorg)
 • financiële problemen door onverwachte omstandigheden
 • kwesties die te maken hebben met bezwaar en beroep
 • anderstaligheid
 • zwangerschap

De HU kan je in dit soort situaties ondersteuning bieden.

Bespreek je situatie

Maak daarom altijd als je met dit soort omstandigheden te maken hebt, een afspraak met je studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider om jouw situatie te bespreken en wat jou helpt om goed te kunnen studeren en geen vertraging in je studie op te lopen.

Meld je ook direct bij de studentendecaan als je merkt dat een situatie buiten je schuld om, het voor jou lastiger maakt om te studeren. Wat je met de studentendecaan bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Mail naar decanaat@hu.nl voor een afspraak; of bel van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur met 088 – 4813322. De lijn is alleen bedoeld voor het maken van afspraken, niet voor het beantwoorden van vragen.

Meld je tijdig

Bespreek je persoonlijke situatie zo snel mogelijk met je studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider en een studentendecaan. Door met je begeleider en de decaan oplossingen te zoeken voorkom je vertraging. Het is ook nodig dat je deze inspanning doet als je voorzieningen wilt aanvragen of eventueel aan het eind van het eerste studiejaar een besluit tot een negatief bindend studieadvies wilt aanvechten.

Voorzieningen op de website hogeronderwijstoegankelijk vindt je veel informatie over voorzieningen en regelingen die jou mogelijk zouden kunnen helpen, en wat je rechten zijn.

Profileringsfonds  

De  HU biedt financiële ondersteuning aan studenten die om speciale redenen studievertraging oplopen. Dit staat beschreven in het reglement Profileringsfonds. Lees hier meer over het profileringsfonds.

Flexstuderen

De HU biedt flexstuderen aan zodat je meer spreiding kunt aanbrengen in je studie. Dit geeft de mogelijkheid om in een rustiger tempo te studeren of de ene periode meer te doen dan de andere. Een verzoek voor flexstuderen kun je alleen voor aanvang van het studiejaar aanvragen.

Trainingen

De HU biedt kosteloos trainingen aan studenten om optimaal te kunnen studeren bij lastige persoonlijke omstandigheden. Kijk hier voor meer info over het aanbod.

Supportgroepen

Wil je meer steun ervaren en leren van ervaringen van medestudenten die ook een belemmering ervaren in de studie? Dat kan bij een aantal supportgroepen binnen de HU.

Standaard toetsvoorzieningen voor anderstalige studenten

Als je anderstalig bent dan kun je in aanmerking komen voor de toetsvoorzieningen: ‘extra toetstijd’ en ‘gebruik van een vertalend woordenboek (Nederlands – taal naar keuze)’.

Wanneer kom je in aanmerking voor deze toetsvoorziening?

Als je minder dan 5 jaar in Nederland onderwijs hebt gevolgd na jouw twaalfde levensjaar. Binnen het hierboven genoemde criterium vallen ook Antilliaanse studenten die in overzeese gebieden van Nederland zijn opgegroeid en dus minder dan 5 jaar in Nederland onderwijs hebben gevolgd.

Hoe vraag je de voorziening aan?

Je stuurt een mail naar decanaat@hu.nl. In je mailbericht schrijf je dat je anderstalig bent en graag in aanmerking wilt komen voor een toetsvoorziening. In je mail voeg je het volgende toe:

 • Toevoegen NT2 (deel)certificaat als bewijs
 • Mocht je een woordenboek willen gebruiken, welk vertalend woordenboek (bijvoorbeeld Nederlands-Arabisch, Nederlands-Spaans, Nederlands-Engels)
 • Daarna ontvang je in een mailbericht informatie over de  verdere procedure.

Deadline

Om in toetsperiode A gebruik te kunnen maken van toetsvoorzieningen dien je ruim op tijd te mailen. Dit kan al vanaf het eerste moment van inschrijving in Studielink.
De deadline voor het indienen van je verzoek bij de examencommissie is 24 september 2021. Aangezien er door het studentendecanaat voorafgaand gecheckt moet worden of jij voldoet aan de criteria, dien je ruim voor deze deadline een mail te sturen naar decanaat@hu.nl.

Zelf aan de slag?

Door de HU worden er verschillende online Mirro modules aangeboden die jouw handvatten en tips kunnen geven. De modules bieden jou de mogelijkheid om zelfstandig en anoniem aan je mentale gezondheid te werken. Vanzelfsprekend wordt al jouw informatie vertrouwelijk behandeld. Via deze link kom je terecht bij alle modules. Er is een divers aanbod zoals een module over geldzorgen, verwerking van rouw en mantelzorg.

Switch to English English