Optimaal studeren

Psychische problemen aanpakken

Als je psychische problemen hebt zoals angstklachten, depressieve klachten, rouw, identiteitsproblematiek of verslavingsproblematiek, kan het belangrijk zijn dat je hierover met iemand praat die je hulp biedt. Als het je in de weg zit bij het studeren, bespreek het dan in elk geval met je studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider. Hij of zij zal met jou nagaan waar je tegenaan loopt in je studie en aangeven welke voorzieningen of hulp er mogelijk zijn in de opleiding.

Studentendecaan
Je kunt ook een afspraak maken met de studentendecaan. Dit kan via je studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider, maar je kunt je ook direct aanmelden bij de studentendecaan. Met de studentendecaan zet je je situatie op een rij en bespreek je of je hulp nodig hebt. De studentendecaan verwijst je wellicht door naar de studentenpsycholoog of adviseert welke hulp je buiten de HU kunt zoeken.
Mail voor het maken van een afspraak met decanaat@hu.nl; of bel van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur met 088 – 4813322. De lijn is alleen bedoeld voor het maken van afspraken, niet voor het beantwoorden van vragen.

De studentenpsycholoog
De studentenpsychologen van de HU ondersteunen studenten die psychische problemen ervaren. Je kunt terecht voor onder andere concentratieproblemen, faalangst, gebrek aan motivatie, problemen in de omgang met medestudenten of docenten, familieproblemen, moeite met op kamers wonen, eenzaamheid, onverwerkte gebeurtenissen, somberheid, slecht slapen, overmatig alcohol- en drugsgebruik. De studentenpsycholoog kan advies geven en zo nodig kortdurende psychologische hulp. Je krijgt eerst een intakegesprek om te onderzoeken wat je problemen zijn en welke hulp je daar bij nodig hebt. Naast kortdurende, psychologische hulp is het mogelijk om deel te nemen aan de faalangsttraining.

Om je aan te kunnen melden bij de HU Studentenpsychologen heb je een verwijzing van een studentendecaan of vertrouwenspersoon nodig.

Wanneer de hulp die de studentenpsycholoog kan bieden niet aansluit bij jouw problemen, kan de studentenpsycholoog je gericht adviseren over de mogelijkheden binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Je kunt bij psychische klachten ook direct naar je huisarts gaan, deze kan je ook verder helpen.

Psychologische hulp buiten de HU 
Er zijn in en om Utrecht en Amersfoort veel mogelijkheden tot psychologische hulp. Zie hier een aantal instellingen voor acute, anonieme en specialistische hulp en zoekprogramma’s voor het vinden van geschikte geestelijke gezondheidszorg of psychologen.

Wil je zelf aan de slag?
Door de HU worden er verschillende online Mirro modules aangeboden die jouw handvatten en tips kunnen geven. De modules bieden jou de mogelijkheid om zelfstandig en anoniem aan je mentale gezondheid te werken. Vanzelfsprekend wordt al jouw informatie vertrouwelijk behandeld. Via deze link kom je terecht bij alle modules. Er is een divers aanbod zoals somberheid aanpakken en werken aan je zelfbeeld.

Switch to English English