Profileringsfonds

Wie komen daarvoor in aanmerking voor het profileringsfonds?

  • Studenten die door bepaalde bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, familieproblemen, psychische problematiek,​ tijdens hun beursrechtperiode studievertraging hebben opgelopen, kunnen in staat worden gesteld hun studie zo snel mogelijk af te ronden dan wel voort te zetten.
  • Studenten die tijdens of binnen twaalf maanden na afloop van hun beursrechtperiode erkende bestuursactiviteiten verrichten, kunnen daarvoor gefaciliteerd worden uit het bestuurssteunfonds van de hogeschool en een bestuursbeurs ontvangen.
  • Studenten die niet voldoen aan de nationaliteitseis (niet afkomstig uit een land van de EER) maar wel woonachtig zijn in Nederland, België, Luxemburg of één van de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland, kunnen onder bepaalde voorwaarden een kennisbeurs ontvangen.
  • Studenten die een topsport combineren met hun studie, kunnen aanspraak maken op verschillende voorzieningen. (Neem hiervoor contact op met de topsportcoördinator)
  • Studenten die acuut in financiële nood verkeren, kunnen mogelijk aanspraak maken op het noodfonds.
  • In bepaalde gevallen kunnen studenten aanspraak maken op de regeling Kosteloos Besturen. Studenten die bijvoorbeeld bestuurlijk actief zijn, kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen. Dit is een regeling waarbij de studenten zich voor maximaal één jaar niet inschrijven maar wel een financiële tegemoetkoming ontvangen die ze ook zouden hebben gekregen als ze wel waren ingeschreven.

Aanvraagprocedure

Lees allereerst de relevante regeling(en) in het Profileringsfonds goed door. Neem vervolgens contact op met je studentendecaan om je nader te laten informeren over het starten van een eventuele aanvraagprocedure. Je kunt alvast starten met, zo ver als mogelijk is, het formulier erkenning in te vullen en mee te nemen naar het gesprek met de decaan. Het reglement Profileringsfonds en de formulieren vind je hier.

Studenten kunnen hun aanvraag indienen via mail: afstudeersteun@hu.nl

Per post kunnen zij hun documenten indienen via:

Afstudeerfonds HU
t.a.v. J. Ej Jaouani
Postbus 573
3500 AN Utrecht​

Switch to English English