Samenwerking Student Support Centre, HU Podium & De Theaterbeweging

Wil jij wel wat ik wil is een samenwerking tussen Student Support Centre, Femke Noordhoek, Podium, Alinde Hoeksma en Roos Diependaal van De Theaterbeweging.

Over Roos Diependaal van De Theaterbeweging

Mijn naam is Roos Diependaal en ik ontwikkel sociaal artistieke theaterprojecten. Bij deze interactieve locatievoorstellingen ontmoeten mensen met verschillende leefwerelden elkaar en worden moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Zo maakte ik met mijn stichting De Theaterbeweging hiervoor de voorstelling WAAN, gebaseerd op verhalen van jongeren met psychoseproblematiek.

In mijn projecten werk ik samen met o.a. ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionele acteurs. Het is mijn missie om ervaringsverhalen te verzamelen en deze, samen met anderen, om te zetten in een beeldende, interactieve voorstelling die mensen met verschillende achtergronden verbindt. Het voortraject van ontmoetingen en verhalen verzamelen, is daarbij even belangrijk als de voorstelling die hieruit ontstaat en het gesprek wat daarop volgt.

Samen met Femke van het Student Support Centre en Alinde van HU Podium werk ik met hart en ziel aan dit project Wil jij wel wat ik wil? Seksueel grensoverschrijdend gedrag is voor mij een aangrijpend onderwerp. Door dit binnen Hogeschool Utrecht (HU) bespreekbaar te maken, kunnen we samen een stap zetten richting een cultuurverandering. Een cultuur waarin iedereen grenzen en wensen kan aangeven en we ongeschreven regels tegen het licht kunnen houden. Wat maakt je slachtoffer en wat maakt je dader? Door kunst en gesprekken kunnen we ons inlevingsvermogen vergroten en ons gedrag aanpassen.

Femke en ik zijn dit project begonnen door ieder een persoonlijke brief te schrijven. Hierin vertellen we over een moment dat we zelf met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken kregen in onze studententijd. Ik voel me kwetsbaar om dit op papier te zetten en ‘de wereld’ in te sturen. Tegelijkertijd voelt het ook krachtig en als een afsluiting van een negatief verhaal. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. Op papier en in het theater!

Over Femke Noordhoek van het Student Support Centre

Bij het Student Support Centre coördineer ik vanalles en ik geef ook verschillende trainingen. Ik werk met Roos en Alinde samen aan het project Wil jij wel wat ik wil? Ik wil professioneel en persoonlijk een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het is een aangrijpend onderwerp en ik wil me inzetten om dit onderwerp op de kaart te zetten voor huidige studenten maar ook voor voormalig studenten en de studenten van de toekomst.

Roos kreeg van mij een persoonlijke brief waarin ik een ervaring uit mijn studententijd heb beschreven. Het beschrijven van deze situatie bracht herinneringen naar boven over verschillende andere momenten waarin ik of mijn vrienden te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag. Ik vind het niet moeilijk om over deze ervaringen te spreken; wel maakt het mij kwetsbaar. Naast die kwetsbaarheid voel ik vooral een grote drive om aan dit project te werken en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Over Alinde Hoeksma van Podium 

Ik werk voor Podium waar we regelmatig voorstellingen organiseren binnen de reeks Theater Trip, altijd over thema’s die studenten bezighouden. Ik ben heel blij dat Wil jij wel wat ik wil? daar ook onderdeel van uit gaat maken. Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag een complex thema en wat is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken. Als ik zelf terug denk aan mijn studententijd begaf ik me regelmatig in situaties waarin ik niet goed stilstond bij de vraag of ik iets eigenlijk wel wilde. Het aanvoelen van je eigen grenzen, en het vervolgens durven aangeven van die grenzen, is super kwetsbaar. Ik ben heel blij dat we in dit project op zoek gaan naar de vraag hoe je weet wat je zelf wilt en zeker ook hoe je weet wat een ander wilt. Theater is een krachtig middel om zulke vragen te stellen en om herkenning te vinden in verhalen van anderen. Ik hoop dat het project voor veel studenten iets moois gaat betekenen!

Switch to English English