Studentenleven en Welzijn

Ongewenst gedrag

Hogeschool Utrecht wil studenten een veilige leeromgeving bieden. Je kunt beter leren als je je op gemak voelt, en als er vertrouwen en respect is. Gedrag dat kwetsend is, waarbij je grenzen overschreden worden, of waarbij je het gevoel hebt dat er sprake is van machtsmisbruik, hoort daar niet bij.

Voorbeelden van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag zijn pesten, discriminatie, verbale, fysieke of seksuele intimidatie. Heb je binnen of buiten de HU te maken met ongewenst gedrag van een ander, bijvoorbeeld een student, docent of begeleider, en vind je het lastig om dat gedrag te bespreken? Voel je je gekwetst, geïntimideerd of zelfs bedreigd? 

Blijf daar niet mee zitten maar praat daarover! Zoek hulp in je directe omgeving bij iemand die je vertrouwt. Bij de HU kun je hiervoor de vertrouwenspersoon benaderen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en bedenkt samen met jou hoe het verder moet en hoe het ongewenste gedrag kan ophouden. 

In geval van ongewenst gedrag op je stage, neem je contact op met de vertrouwenspersoon of bedrijfsarts op je stage.

Afspraak met een vertrouwenspersoon of begeleider maken

Voor een afspraak met een vertrouwenspersoon check de contactgegevens op AskHU. Niet alleen als je zelf met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd maar ook als je ongewenst gedrag bij een ander signaleert kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon.

Je kunt ook eerst afstemmen met je SLB-er, leerteambegeleider of studentendecaan. Voor een afspraak met de studentendecaan mail decanaat@hu.nl of maak een afspraak van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 door te bellen met de afsprakenlijn: 088-4813322. De lijn is alleen bedoeld voor het maken van afspraken, niet voor het beantwoorden van vragen.

Routekaart en integriteitscode HU

Check hier de Routekaart integriteit en de Integriteitscode van de HU.

Seksuele veiligheid en zorg buiten de HU

Voor anonieme hulp bij seksueel geweld is er het Centrum seksueel geweld: check de site en zet 0800-0188 in je telefoon. Check ook de Student&Zorgkaart van de gemeente Utrecht voor een overzicht van alle hulp en zorg.

Switch to English English