Partnerprogramma
Partnerprogramma

Partnerprogramma

ICT is een van de snelst veranderende vakgebieden en vaagt om ICT-ers die zich ontwikkelen tot kritische professionals die actief op zoek gaan naar oplossingen voor toekomstige uitdagingen. Young professionals die kunnen functioneren in deze razendsnel veranderende markt en ook nog maatschappelijk van betekenis zijn. In co-creatie met de beroepspraktijk, kunnen we zorgen dat zij nog beter zijn voorbereid op de praktijk!

Institute for ICT heeft als doel om studenten  te laten deelnemen aan  het bedrijfsleven, betekenisvol onderwijs te verzorgen met hoge kwaliteit door het creëren van duurzame relaties- en door co-creatie met de beroepspraktijk.

De gestructureerde manier van samenwerken met het bedrijfsleven waarbij organisaties intensief betrokken worden bij het onderwijs voor een langere periode wordt het Partnerprogramma genoemd. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats en worden er nieuwe afspraken gemaakt voor de invulling van de samenwerking. Bedrijfsleven, studenten en docenten kunnen zodoende van elkaar leren en elkaar inspireren.

Investeren in het onderwijs kan op verschillende manieren zoals het inbrengen en begeleiden van projecten, de studenten werken dan aan “echte “oplossingen die ertoe doen. Het ontwikkelen en geven van onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden. Net zoals het geven van gastcolleges, workshops en het meewerken aan een minor. Aanwezigheid bij open- en introductiedagen en deelname aan seminars.

De voordelen als ‘Partner in Onderwijs’

De voordelen voor je als ‘Partner in Onderwijs’ zijn onder andere:

  • Toegang tot human resources (studenten, stagiaires, afstudeerders, baan na afstuderen, alumni)
  • Innovatiekracht: studenten en docenten leveren een bijdrage aan innovatie binnen de organisatie
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Het vergroten van de naamsbekendheid
  • Afstudeerders met de gewenste competenties

Wat wij onze ‘Partners in Onderwijs’ bieden

Concreet bieden wij onze Partners in Onderwijs ruimte in het onderwijsprogramma, passend binnen de onderwijsdoelstelling. De mogelijkheid om samen onderwijs te creëren zoals het ontwikkelen van een vak of een minor. Diverse momenten en kanalen om het bedrijf, lopende projecten, stages en afstudeeropdrachten onder de aandacht te brengen van onze studenten en young professionals:

  • Deelname aan de stagebedrijvendag
  • Vermelding van vacatures en young talent prorgramma’s in de nieuwsbrief aan afstudeerders
  • Naamsvermelding van partners op de tv schermen in ons onderwijsgebouw

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Voor vragen over samenwerken met HBO-ICT kun je contact opnemen met  Eric van der Voort via eric.vandervoort@hu.nl