Binnen je opleiding

Accountancy – Medezeggenschap

Inhoud

De HU kent twee soorten medezeggenschapsraden:

  • De hogeschoolraad (HSR) is de centrale medezeggenschapsraad van Hogeschool Utrecht. De raad bestaat uit tien studenten en tien personeelsleden. Iedere twee jaar worden zij gekozen door alle studenten en medewerkers. De raad heeft instemmingsrecht op beleidsplannen en regelingen van de hele hogeschool. Bijvoorbeeld de onderwijs- en examenregeling, de begroting, het strategisch plan en het huisvestingsbeleid. Ook kan de raad voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over actuele onderwerpen die voor de hele hogeschool van belang zijn.
  • Elk instituut van de HU heeft een instituutsraad (IR). Een instituutsraad bestaat in de meeste gevallen uit drie docenten en drie studenten (afhankelijk van het aantal opleidingen binnen het instituut). Iedere twee jaar worden de leden gekozen door de personeelsleden en de studenten van het instituut. De taken en bevoegdheden staan beschreven in het Reglement Instituutsraden HU.

Medezeggenschapsvereniging MUST

Als je in de medezeggenschap zit kun je je ook aansluiten bij medezeggenschapsvereniging MUST. Zij organiseren allerlei activiteiten, trainingen en zijn een platform voor kennisdeling en gezelligheid.

GeĆÆnteresseerd?

Neem contact op met de contactpersonen van de Hogeschoolraad of Instituutsraad voor meer informatie. Als je bent toegelaten, kun je van je medezeggenschap een Honours project maken en kun je je aanmelden via dit formulier.

Switch to English English