HBO-ICT

HBO-ICT

Lees meer over de honoursmogelijkheden van deze opleiding.

Contact - Daniël Telgen

Bij HBO-ICT kun je op de volgende manieren sterren behalen:

  • Individuele route
    Het is mogelijk om (een) ster(ren) te behalen binnen het reguliere curriculum. Binnen (vrijwel) elke cursus zijn hier mogelijkheden voor. Als je denkt dat jouw prestatie/product sterwaardig is, dan kun je hiervoor zelf één of meerdere ster(ren) aanvragen. Dat doe je via de pagina HBO-ICT Honoursmodules. Een speciaal aangestelde Honourscommissie beoordeelt dan of jouw prestatie/product voldoet aan de voorwaarden. Dit is de individuele route.
  • Internationaal perspectief
    Ten tweede is het mogelijk om automatisch een ster Internationaal perspectief te ontvangen. Internationalisering is een belangrijk proces in onze huidige samenleving, waar ICT een grote en belangrijke rol in speelt. Als je bij HBO-ICT een minor, stage of afstudeerstage in het buitenland doet, dan ontvang je automatisch de ster Internationaal perspectief.
  • Bledproject
    Als je succesvol het ‘bledproject’ heb afgerond, ontvang je automatisch de sterren Gedrevenheid en Internationaal Perspectief. Tijdens het ‘bledproject’ participeer je met een aantal onderzoekers en medestudenten tijdens de Bled eConference. Wanneer je de ‘students bazaar’ wint, krijg je tevens de ster Innovatie en disseminatie toegekend. Je moet nog wel zelf een steraanvraag indienen. Op de site Canvas.hu.nl vind je meer informatie over het ‘bledproject’ en de bijbehorende steraanvraag.
Switch to English English