Buiten je opleiding

Entrepreneurship Project

Cursus in het algemeen
Tijdens deze cursus draag je een idee aan dat gebaseerd is op jouw eigen passie. Dit idee kan gelinked worden aan een relevant maatschappelijk thema. Vervolgens ga je in een team jouw idee uitwerken. Daarnaast wordt er ook gespard met experts uit de praktijk van buiten de HU. Voorbeeld is de HU partner-organisatie Encatus.
Wij faciliteren jou tijdens de cursus met innovatieve concepten zoals design thinking en het Business Model Canvas. Je ontwikkelt project management skills en maakt kennis met de onderwerpen: social entrepreneurship en project management entrepreneurship.

In deze project cursus wordt samengewerkt met bestaande organisaties en projecten op het gebied van (social) entrerepreneurship in de regio Utrecht. Binnen de HU wordt samengewerkt met StudentsInc. waar studenten bedrijven zijn gestart. Daarnaast wordt samengewerkt met de HU lector, Klaas ten Have, van het lectoraat coöperatief entrepreneurship.

Contactpersoon Agnes Mijnhout, agnes.mijnhout@hu.nl
Periode Blok B/C/D
Duur 3 blokken
Studiepunten 1 ster
Ster Vakbekwame en reflectieve professional
Osiris code MHON-ENPRO-18 (Oude code: MMEX-ENTREPRO-17)

Inhoud cursus
In drie blokken ontwerp je een social entrepreneurship project en dit voer je ook uit. In het eerste blok (Blok B) worden verschillende Honours-ateliers georganiseerd waaraan je actief deel dient te nemen. Tijdens de deelname kunnen studenten extra uitdagingen aangaan. Bijvoorbeeld: ‘De week van het Nachtkastje’ of ‘The fall school of the Utrecht Centre for Entrepreneurship’.

Einde Blok B lever je het projectplan in. Gedurende Blok C en D wordt het project daadwerkelijk uitgevoerd. Af en toe worden nog Honours-ateliers georganiseerd om het een en ander te bespreken, mede met lectoraten.

NOTE: Please contact course coordinator or teaching staff for translation course text in English.

Switch to English English