Extra honours

Opleidingen of instituten kunnen kiezen voor extra-curriculair honoursonderwijs. Bijvoorbeeld projecten of opdrachten die niet gekoppeld zijn aan het curriculum maar tot stand komen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Door Extra honours is er meer ruimte voor innovatie en samenwerking met externe partners. Zoek jouw opleiding in het schema bij Opties per opleiding. Daar staan de honourstrajecten die jij kunt volgen.