Persoonlijke route

Als je zelf een bijzonder idee hebt waarmee je aan de slag wilt en je talenten verder wilt ontwikkelelen, dan kies je voor de persoonlijke route. Je werkt je idee op eigen initiatief uit tot een honoursprestatie. Van belang is dat je producten en/of diensten ontwikkelt die waarde hebben voor beroepspraktijk en samenleving. Je neemt zelf de regie over de invulling van deze route, maar kunt wel begeleiding krijgen van een honoursdocent van de opleiding. Je kunt je plan voorleggen aan de honours contactpersoon van je opleiding, zie Contact. Of je wordt door de contactpersoon doorverwezen naar een andere honoursdocent.