Stercursussen

Elke opleiding biedt een aantal cursussen van het reguliere onderwijsprogramma ook aan op honoursniveau. Dit kan gaan om cursussen van 5 EC maar ook om minoren, stage en onderzoek. Je voert dan een of meer extra honoursopdrachten uit in het verlengde van de inhoud van die cursus. Met zo’n extra honoursopdracht kun je je kennis en vaardigheden verbreden en verdiepen. Bij een cursus van 5 EC kun je één honoursprestatie leveren en dus ook één ster behalen. Zoek jouw opleiding in het schema bij Opties per opleiding. Daar staan de honourstrajecten die jij kunt volgen.