Sterrensysteem HU Honours

Als HU-student kun je met je honoursprestaties sterren verdienen. Je kunt er geen studiepunten en cijfers mee halen. Een ster is vergelijkbaar met een inspanning die past bij 5 EC. Je bepaalt zelf of je voor één enkele ster, meerdere sterren of het honourscertificaat gaat.

Sterren

Je kunt kiezen voor het halen van een of meer ‘sterren’, die zijn gebaseerd op de vijf profielkenmerken van de ‘startende excellente beroepsbeoefenaar’.

Roulatie-Sterren

De vijf profielkenmerken zijn: vakbekwaamheid, innovatie en disseminatie, internationaal perspectief, gedrevenheid en leiderschapskwaliteiten. Je kunt ook meerdere keren voor dezelfde ster kiezen.

Maar je kunt ook een honoursprestatie verrichten die je afrondt met een ‘vrije ster’. De ‘vrije ster’ biedt meer ruimte voor je eigen ideeën en staat voor een behaalde honoursprestatie gericht op waardecreatie. Een vrije ster vul je zelf in en je geeft er zelf een naam/kenmerk aan, bijvoorbeeld ‘ondernemerschap’, ‘redactie krant voor de toekomst’.

Bij positieve beoordeling van een honoursprestatie ontvang je een ‘ster’. Als je minimaal vijf sterren hebt verzameld kun je een eindbeoordeling aanvragen. Bij een positieve eindbeoordeling ontvang je het honourscertificaat bij je diploma.

Dit zijn de zes HU-honourssterren:

Ster Vakbekwaamheid

Als vakbekwame en reflectieve professional heb je een gedegen kennisbasis, niet alleen in je eigen vakgebied, maar ook interdisciplinair. Je gaat methodisch te werk en bent in staat om steeds opnieuw na te denken over je eigen professioneel handelen. Een bijzondere vakbekwame prestatie is complex, compleet uitgevoerd en verantwoord én heeft ook nog eens geleid tot het gewenste resultaat. Denk aan een onderzoeksproject, een vraagstuk in het productieproces van een bedrijf, of een sociale interventie in een wijk.

Ster Innovatie en disseminatie

Je bent welbewust en doelgericht bezig met innovatie (vernieuwing) en de disseminatie (verspreiding) daarvan in je eigen beroepsgroep. Bijvoorbeeld een nieuwe methode, een nieuw product of een nieuwe toepassing. Je laat daarmee zien dat je in staat bent een bijdrage te leveren aan de innovatie van de beroepsprakijk of vakkennis. Het resultaat van je bijzondere prestatie moet vernieuwend zijn voor de betrokkenen.

Ster Internationaal perspectief

Je bent in staat om je eigen werkzaamheden te plaatsen in een internationaal perspectief. Je prestatie moet betekenis hebben in een groter geheel, waarbij internationale en interculturele perspectieven meespelen. Bijvoorbeeld een bijzondere prestatie als onderdeel van een internationale studie. De prestatie hoeft niet per se in het buitenland plaats te vinden, het gaat om het perspectief. Je laat zien dat je internationale ontwikkelingen of ervaringen kunt vertalen naar je eigen beroep en beroepsuitoefening in relatie tot de actuele, relevante maatschappelijke omgeving.

Ster Gedrevenheid

Je bent gedreven om de kwaliteit van je eigen beroepsuitoefening en beroepsgroep te verbeteren. Gedrevenheid is een prestatie die meestal voorkomt in combinatie met andere sterren, aangezien je voor inhoudelijke prestaties ook gedreven moet zijn. Gedrevenheid wil zeggen dat je een visie hebt op de beroepsuitoefening waar je als aankomend professional voor staat en gaat.

Ster Leiderschapskwaliteiten

Je hebt leiderschapskwaliteiten als je goed kunt plannen en samenwerken en als je anderen binnen je eigen beroepscontext kunt sturen en inspireren. Voor de ster leiderschapskwaliteiten moet het gaan om een bijzondere prestatie, waarbij je aantoonbaar richting hebt gegeven aan een project of plan en leiding hebt gegeven aan anderen.

Vrije ster

Een vrije ster staat voor een behaalde honoursprestatie waarin je een product of dienst met toegevoegde waarde voor belanghebbenden in het werkveld of de samenleving hebt gecreëerd. De belanghebbende kan een opdrachtgever zijn, maar ook een kind in de klas of de lezer van een artikel. Je geeft zelf invulling aan de vrije ster en bedenkt een naam die de kern van de honoursprestatie weergeeft. De vrije ster is altijd gerelateerd aan waardecreatie.

Honourscertificaat

De honoursstudent die bij de HU afstudeert met het honourscertificaat, is een potentiële leading professional in de beroepspraktijk. Een leading professional in waardecreatie die proactief en reflectief is en die blijft leren waardoor hij in staat is de beroepspraktijk te innoveren. Hij verbindt zijn persoonlijke kwaliteiten aan zijn professionele rol. Als je het honourscertificaat wilt behalen, maak je de Eindopdracht honourscertificaat vanaf 1 september 2017. Deze eindbeoordeling vraag je aan na het behalen van vijf sterren bij de honours contactpersoon van jouw opleiding of instituut. Je maakt met hem/haar afspraken over de beoordelaars bij de eindbeoordeling en de organisatie daarvan.

Schematisch profiel van de leading professional in waardecreatie:

Ontwikkelingszone Kernkwaliteit
Leren: persoonlijke groei Proactieve persoonlijkheid
Leren: professionele rol Lerende professional
Waarde creëren: voor beroepspraktijk Innovatievermogen
Waarde creëren: voor de samenleving Integraal denken en handelen