6

Facility Management

Lees meer over de honourstrajecten van deze opleiding.

Contact - Eline Swinkels

1. Honoursprogramma

2. Stercursussen binnen de opleiding Facility Management

Spreekt een bepaalde cursus binnen de opleiding Facility Management je in het bijzonder aan? Dan kun je er voor kiezen om met die cursus aan de slag te gaan op Honoursniveau. Je voert dan één of meerdere honoursopdrachten uit in het verlengde van je cursus. Dit kan bijvoorbeeld door een extra facilitaire stage te lopen binnen het thema van de cursus of door het doen van een aanvullend onderzoek dat leidt tot een artikel in een Facilitair vakblad. Met zo’n extra honoursopdracht kun je dus nog meer kennis en vaardigheden opdoen in het verlengde van de cursus of het programma.

De Honoursopdracht, de soort ster en de vorm van begeleiding stem je van te voren af met de vakdocent(en) en de Honoursdocent van de opleiding.

Contactgegevens Honoursdocent Facility Management: Eline Swinkels, eline.swinkels@hu.nl.

3. Extra Honours; Project binnen of buiten de opleiding Facility Management

Je kunt ook speciale projecten uitvoeren die niet gekoppeld zijn aan een cursus binnen de opleiding Facility Management. Dit kan zowel gaan om een project binnen als buiten de opleiding, bijvoorbeeld samen met een bedrijf of maatschappelijke organisatie. Dit biedt je volop ruimte voor innovatie en samenwerking met interessante Facilitaire partijen. Afhankelijk van het project pak je deze alleen of samen met medestudenten op.

Mogelijke projecten binnen de opleiding:

  • Project collegetour; organiseren van een reeks Facilitaire gastcolleges en/of excursies voor alle FM-studenten.
  • Meet & Greet; organiseren van een Meet & Greet tussen het Facilitaire werkveld en FM-studenten.
  • FM Alumni evenement; organiseren van een evenement voor oud-studenten van de opleiding.
  • Studiereis: organiseren van een studiereis of uitwisseling met bijvoorbeeld een andere FM-opleiding in het buitenland voor FM-studenten en docenten.
  • Project in de lift; aan de slag met de vraag ‘Hoe gaan we om met studenten meeliften binnen de opleiding?’

Mogelijke projecten buiten de opleiding:

  • De opleiding krijgt vanuit het Facilitaire werkveld geregeld aanvragen voor studenten die een uitdagend Facilitair project kunnen oppakken. Hierbij kan het gaan om deelname aan een aanbestedingstraject van de schoonmaak binnen de HUA, een klanttevredenheidsonderzoek naar de Facilitaire deinst van een ziekenhuis of bank, het meeschrijven aan een artikel voor een Facilitair Vakblad, etc. Deze opdrachten worden door de Honourscoördinator van de opleiding doorgestuurd zodat je daarop kunt reageren.
  • Hoe het project en de begeleiding precies vorm krijgt formuleer je in samenspraak met de Honoursdocent van de opleiding.
  • Contactgegevens Honoursdocent Facility Management: Eline Swinkels, eline.swinkels@hu.nl.

4. Persoonlijke route

Heb je zelf een bijzonder idee waarmee je aan de slag wilt? Dan is er de mogelijkheid om voor een persoonlijke route te kiezen. Van belang is dat het project of het product en/of de dienst die je ontwikkelt van waarde is voor de (facilitaire) beroepspraktijk en samenleving. Je werkt het idee zelf uit en neemt de regie over de invulling van deze route. Neem van te voren contact op met de Honoursdocent van de opleiding om jouw persoonlijke route vorm te geven en afspraken te maken over de begeleiding.

Contactgegevens Honoursdocent Facility Management: Eline Swinkels, eline.swinkels@hu.nl.