Verdieping
Honours interprofessioneel

Honours interprofessioneel

Honours interprofessioneel bestaat uit:

Honourscursus Interprofessionele casuïstiek

en

losse deelprojecten project Gezond en wel

 

Interprofessionele casuïstiek:

Interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn is de toekomst! Zorg- en welzijnsprofessionals moeten adequaat met elkaar samenwerken om optimale zorgverlening of ondersteuning te kunnen bieden aan burgers binnen onze participatiemaatschappij. Bij deze manier van werken staat de burger centraal en werken verschillende professionals samen rondom en met de burger.

Deze honourscursus is ontstaan vanuit de behoefte van studenten om met andere disciplines samen te werken en ook vanuit de wens van docenten, om studenten voor te bereiden op een complexe, interprofessionele beroepspraktijk waarin cliëntgerichtheid, interprofessioneel samenwerken en een nieuwe visie op gezondheids- en functioneringsproblemen de norm zijn.

Tijdens de cursus leer je niet alleen over interprofessioneel samenwerken, je leert ook hoe je dit concreet kunt toepassen in een praktijksituatie. Door middel van zoveel mogelijk door de studenten zelf ingebrachte casuïstiek worden de mogelijke rollen van alle professionals die betrokken zijn rondom de burger besproken aan de hand van vier kerncompetenties: waarden en ethiek, interprofessionele communicatie, rollen en verantwoordelijkheden en het werken in teams. In samenwerking met elkaar en met activerende werkvormen en opdrachten werken we aan het ontwikkelen van deze competenties.

Je ontdekt in de cursus antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is interprofessioneel samenwerken?
  • Wat is de meerwaarde van interprofessioneel samenwerken?
  • Hoe kan interprofessioneel samenwerken de zorg verbeteren?

Praktisch
De honourscursus Interprofessionele casuïstiek wordt aangeboden in blok C en start in week C2. De bijeenkomsten zijn om de week op donderdag van 15:00-19:00u.

Je wordt geacht alle 5 de bijeenkomsten volledig aanwezig te zijn. Mocht je nu al weten dat je er 1 (gedeeltelijk) moet missen, neem dan contact op met Karin en/of Lotte, zodat we naar een eventuele oplossing kunnen zoeken.

Week C2 | Donderdag 11 februari 2020

Week C3 | Donderdag 18 februari 2020

Week C5 | Donderdag 4 maart 2020

Week C7 | Donderdag 18 maart 2020

Week C9 | Donderdag 1 april 2020

Ben je student aan een gezondheidszorg- of welzijnsopleiding? Wil jij met ons een duik nemen in het thema interprofessioneel samenwerken? Meld je dan nu aan of stel je vragen aan lotte.zuijderwijk@hu.nl en karin.verheij@hu.nl. Deelname vanaf jaar 2 van je opleiding.

Beoordeling
Je bepaalt zelf hoe en waarop je getoetst wordt. Mogelijke toets vormen zijn: eindpresentatie, verslag, projectplan etc. Jouw gekozen toets(product) moet waarde creëren voor de organisatie, waarbij de burger centraal staat. Bij het succesvol afronden van de cursus krijg je de Vrije Ster ‘Interprofessioneel Samenwerken.’

Osiris code: GHON-INPROSA-19