Contact en aanmelden

Contact

De HU Klinieken zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 (088 481 57 77).

E-mailadres: huklinieken@hu.nl

Openingstijden HU Klinieken

Omdat het hier om een onderwijsinstelling gaat, zijn de HU Klinieken in de reguliere schoolvakanties en studieweken over het algemeen gesloten. Als gevolg van veranderende lesroosters kunnen de kliniektijden regelmatig wijzigen.

Adres

HU Klinieken
Bolognalaan 101
3584 CJ Utrecht (de Uithof)

Routebeschrijving

Klik hier voor de routebeschrijving naar de HU Klinieken.

Parkeren

Op de Uithof is het betaald parkeren. Op de parkeerplaats tegenover de HU Klinieken (Bolognalaan) heeft u contant geld nodig om te parkeren. Op de overige parkeerplaatsen kunt u uitsluitend met pinpas betalen! De kosten zijn 1 euro per uur.

U kunt gebruik maken van P&R de Uithof. Vanaf daar neemt u bus 28 en stapt u uit bij halte Heidelberglaan. De routebeschrijving vindt u op www.slimutrechtin.nl.

Aanmelden

U kunt zich van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch aanmelden via telefoonnummer 088 481 57 77. Wilt u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand houden, zodat wij u zo snel mogelijk van dienst kunnen zijn?

Afspraak annuleren

De HU Klinieken heeft behoefte aan patiënten die gemaakte afspraken nakomen in verband met de continuïteit in het onderwijs. Alle behandelingen in de HU Klinieken zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van Hogeschool Utrecht.

Wilt u de afspraak annuleren of wijzigen? Geef dit minimaal 48 uur van tevoren aan. Zo voorkomt u dat studenten niet beoordeeld kunnen worden voor een praktijkonderdeel en zo mogelijk studievertraging oplopen.

Patiënten die meerdere malen niet verschijnen op gemaakte afspraken, zijn wij helaas genoodzaakt uit het patiëntenbestand te verwijderen.

Adres wijziging

Bent u verhuisd of zijn uw gegevens veranderd? Vergeet dan niet aan ons uw wijzigingen door te geven.
De wijzigingen kunt u telefonisch of via de email aan ons doorgeven.

De patiëntenbalie van de HU Klinieken is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 481 57 77.

E-mailadres: huklinieken@hu.nl

Rechten en plichten

Bij de HU Klinieken krijgt u met veel studenten en medewerkers te maken. Wij hebben bepaalde verwachtingen van onze patiënten en patiënten mogen van ons verwachten dat zij professioneel en deskundig worden behandelt.
De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Legitimatie en identificatie in de HU Klinieken

Bij een bezoek aan de HU Klinieken vragen wij u om zich te identificeren met uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, zodat wij kunnen controleren of het burgerservicenummer (BSN) en de persoon bij elkaar horen. Dit zijn we wettelijk verplicht. Zo wordt voorkomen dat we de verkeerde behandeling verrichten bij de verkeerde patiënt.De legitimatieplicht en registratie van het BSN in de zorg is wettelijk vastgesteld.

Klik hier voor meer informatie over de legitimatie en identificatie plicht in de zorg.

Voor meer informatie over het burgerservicenummer (BSN), uw persoonsnummer klik dan hier.

Bescherming van Persoonsgegevens

Als uw patiënt bent bij de HU Klinieken, betekent dit automatisch dat er gegevens van u, ook privacy gevoelige gegevens, in ons bezit zijn. In de HU Klinieken Brochure over uw Privacy Rechten en Plichten vindt u meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

In de Wet ter Bescherming van uw Persoonsgegevens (Wbp) worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en zorgverlener op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk overleggen en beslissen. Eén van de verplichtingen die deze wet aan iedere zorgverlener stelt, is dat voor een behandeling of onderzoek toestemming van de patiënt vereist is. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen we naar de site van de Rijksoverheid. De praktische uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft de Hogeschool Utrecht beschreven in het HU Klinieken privacyreglement. Hoewel er in de HU Klinieken zorg wordt verleend, is het een onderwijs- en onderzoeksinstelling. De zorg die wordt verleend, voldoet aan alle kwaliteitseisen, maar staat te allen tijde ten dienste van het onderwijs. Wij vinden het van belang dat u weet waarvoor we uw gegevens gebruiken en informeren hierover aan de hand van een Behandelovereenkomst. Tijdens het intakegesprek wordt de behandelovereenkomst besproken en zullen wij uw toestemming vragen middels een handtekening.

De informatie kunt u eenvoudig downloaden door op de desbetreffende link te klikken:

Klachtenbehandeling

Hogeschool Utrecht vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn over de behandelingen en dienstverlening van de HU Klinieken. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

In de HU Klinieken Brochure Klachtenbehandeling kunt u meer informatie vinden over het indienen van een klacht. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons deelt. Dit geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden. En klachten kunnen bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening en het voorkomen van fouten.

De informatie kunt u eenvoudig downloaden door op de desbetreffende link te klikken:

Wanneer u er niet uitkomt met onze klachtencommissie of u wilt geen gebruik maken van de interne klachtenregeling, kunt u terecht bij De Geschillencommissie Zorg (www.degeschillencommissie.nl).

 

Huisregels

De huisregels kunt u eenvoudig downloaden door op de desbetreffende link te klikken: