Afspraak annuleren / wijzigingen doorgeven

De patiëntenbalie van de HU Klinieken is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 481 57 77 of via het e-mailadres huklinieken@hu.nl

Afspraak annuleren

De HU Klinieken heeft behoefte aan patiënten die gemaakte afspraken nakomen in verband met de continuïteit in het onderwijs. Alle behandelingen in de HU Klinieken zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van Hogeschool Utrecht.

Wilt u de afspraak annuleren of wijzigen? Geef dit minimaal 48 uur van tevoren aan. Zo voorkomt u dat studenten niet beoordeeld kunnen worden voor een praktijkonderdeel en zo mogelijk studievertraging oplopen.

Patiënten die meerdere malen niet verschijnen op gemaakte afspraken, zijn wij helaas genoodzaakt uit het patiëntenbestand te verwijderen.

Adres wijziging

Bent u verhuisd of zijn uw gegevens veranderd? Vergeet dan niet aan ons uw wijzigingen door te geven.
De wijzigingen kunt u telefonisch of via de email aan ons doorgeven.