Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

Hogeschool Utrecht vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn over de behandelingen en dienstverlening van de HU Klinieken. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

In de HU Klinieken Brochure Klachtenbehandeling kunt u meer informatie vinden over het indienen van een klacht. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons deelt. Dit geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden. En klachten kunnen bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening en het voorkomen van fouten.

De informatie kunt u eenvoudig downloaden door op de desbetreffende link te klikken:

Wanneer u er niet uitkomt met onze klachtencommissie of u wilt geen gebruik maken van de interne klachtenregeling, kunt u terecht bij De Geschillencommissie Zorg (www.degeschillencommissie.nl).