Arbeidsparticipatie

Hogeschool Utrecht een inclusieve organisatie

Als Hogeschool Utrecht (HU) vinden wij het belangrijk dat íedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen, en mee kan doen in de samenleving. Ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We nemen onze maatschappelijke taak hierin ook heel serieus. Als onderwijsinstelling, door opleidingen toegankelijk te maken voor studenten met een beperking en hen goed te faciliteren. Maar ook als werkgever. Er werken al jaren mensen met een arbeidsbeperking bij de HU. Het is onze ambitie om nog meer werkplekken voor deze groep te creëren.

De film op deze site geeft een mooi voorbeeld van de mogelijkheden. Verder vind je via de links allerlei achtergrondinformatie en inspirerende praktijkvoorbeelden, van zowel binnen als buiten de HU.

Mogelijkheden voor Participatie

Centraal budget

Met de komst van de Participatiewet en bijbehorende banenafspraak heeft de participatie van medewerkers met een arbeidsbeperking binnen de HU extra aandacht gekregen. De HU heeft namelijk de opdracht om vóór 2024 65 extra banen te creëren voor deze groep. Om de inzet van mensen met een arbeidsbeperking te stimuleren, heeft de HU centraal budget gereserveerd voor de loonkosten van medewerkers uit de doelgroep van de banenafspraak. Dit betekent dat wanneer een HU leidinggevende een medewerker uit deze doelgroep aanneemt, deze medewerker in principe centraal bekostigd wordt en niet drukt op het afdelingsbudget.

Aan de slag

Zie jij kansen voor iemand met een arbeidsbeperking op jouw afdeling? Sta jij open voor collega’s die jouw team kunnen verrijken? Of ken je wellicht een gemotiveerde werkzoekende uit deze doelgroep die goed op zijn plek zou zijn bij de HU? Neem dan contact op met HR, dan gaan we samen de mogelijkheden verkennen.