De veertien ontwerpdimensies die in de onderwijsvisie van Hogeschool Utrecht zijn geformuleerd, bieden richting én ruimte bij de vormgeving van het onderwijs. Docenten(teams) worden uitgenodigd de ontwerpdimensies zelf in te vullen en vorm te geven. Niet individueel, maar als team. Want daardoor ontstaat ‘sensemaking’ (betekenisgeving) en vindt uitwisseling van kennis en ervaringen plaats tussen docenten. Die uitwisseling is essentieel voor onderwijsvernieuwing. Docenten kunnen elkaar op die manier inspireren en concreet ondersteunen bij het (her)ontwerpen van onderwijs. Ook scholing, support en professionalisering zijn in dit verband belangrijk.

De ontwerpdimensies zijn geclusterd in vijf thema’s, gebaseerd op de vijf uitgangspunten van de HU-onderwijsvisie. In het schema hieronder zie je deze thema’s, met daaronder de ontwerpdimensies. Je kunt de pijlers en de ontwerpdimensies aanklikken, voor meer informatie.