Onderwijs gebaseerd op vraagstukken beroepspraktijk

Wat

In het onderwijs van Hogeschool Utrecht gebruiken we echte leersituaties, echte vraagstukken en ethische dilemma’s van nu en de toekomst. Vraagstukken uit de beroepspraktijk, verbonden met de kennis en expertise binnen de HU, vormen de basis van het onderwijs op de HU.

Hoe

Het onderwijs van Hogeschool Utrecht komt tot stand in co-creatie met experts uit de beroepspraktijk. Ook de uitvoering van het onderwijs gebeurt samen met de beroepspraktijk in de regio Utrecht. Door intensieve samenwerking met mensen uit de beroepspraktijk kunnen we optimaal inspelen op de behoeften van het werkveld.

Waarom

HU levert op die manier beroepsbeoefenaren af die optimaal zijn toegerust voor hun werk. Ze beschikken over kennis, vaardigheden en attitudes om hun beroepspraktijk te professionaleren en innoveren. Het onderwijs is gericht op attitudes en vaardigheden die nodig zijn om te participeren in een werkomgeving van de 21ste eeuw.

Samenhang

De HU verbindt beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar door de nauwe samenwerking van docenten, studenten, onderzoekers en werkveld. De ontwerpdimensie ‘Onderwijs gebaseerd op vraagstukken uit de beroepspraktijk’ ligt in het verlengde van een van de uitgangspunten verwoord in de HU-onderwijsvisie, te weten: onderwijs in co-creatie met de beroepspraktijk.

Voorbeeld

Co-design voor kinderen met kanker: vijf ontwerpbureaus werkten samen met 27 studenten en drie onderzoekers van Hogeschool Utrecht aan interactieve producten gericht op het stimuleren van adequaat eet- en beweeggedrag van kinderen met kanker. Kanker is in Nederland de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Adequaat eten, drinken en bewegen tijdens het behandeltraject verhoogt de kans op overleven en de kwaliteit van leven. Maar juist kinderen met kanker ervaren veel problemen met voeding en beweging. Tijdens het onderzoeksproject Participatief Ontwerpen voor KinderOncologie (POKO) werden verschillende prototypes ontwikkeld, waaronder een Smaaklab om kinderen uit te dagen verschillende smaken uit te proberen.