Ontwerp en uitvoering in co-creatie met de beroepspraktijk

Wat

Het ontwerp van het onderwijs van Hogeschool Utrecht komt tot stand in co-creatie met experts uit de beroepspraktijk. Ook de uitvoering van het onderwijs gebeurt samen met de beroepspraktijk. Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers gelijkwaardig zijn en invloed hebben op het proces en het resultaat.

Hoe

In samenspraak met de beroepspraktijk bepalen we aan welk onderwijsaanbod behoefte is. Daarbij hanteren we een leven lang leren-perspectief. In co-creatie met de beroepspraktijk in de regio Utrecht leiden we professionals op en geven we onderwijs en onderzoek vorm. Onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk zijn daarbij nauw met elkaar verweven. Studenten, docenten, onderzoekers en werkveld leren van elkaar en inspireren elkaar. Door intensieve samenwerking met mensen uit de beroepspraktijk kunnen we optimaal bijdragen aan de professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. Met onze onderwijsconcepten geven we deze wisselwerking praktisch vorm.

Waarom

Vraagstukken uit de beroepspraktijk, verbonden met de kennis en expertise binnen de HU, vormen de basis van het onderwijs van de HU. Op die manier leveren we beroepsbeoefenaren af die optimaal zijn toegerust voor hun werk. Ze beschikken over kennis, vaardigheden en attitudes om hun beroepspraktijk te innoveren en zijn ook in staat te reflecteren op hun eigen handelen. Het onderwijs is gericht op attitudes en vaardigheden die nodig zijn om te participeren in een werkomgeving van de 21ste eeuw.

Samenhang

De HU verbindt beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar door de nauwe samenwerking van docenten, studenten, onderzoekers en werkveld. ‘Onderwijs vormgeven en aanbieden in co-creatie met de beroepspraktijk’ vormt een van de uitgangspunten van de HU-onderwijsvisie.

Voorbeeld

Co-creatie tussen HU en Brandwondencentrum Beverwijk in de Post-hbo-opleiding Huidtherapie na brandwonden: huidtherapeut Jeune de Graaf heeft een eigen praktijk voor huid- en oedeemtherapie. Zij behaalde bij Hogeschool Utrecht haar bachelordiploma VT Huidtherapie en volgde daarna de post-hbo-opleiding Huidtherapie na brandwonden. Die opleiding werd door de HU ontwikkeld in co-creatie met het Brandwondencentrum in Beverwijk, onder meer samen met plastisch chirurg Paul van Zuijlen.