Didactiek

Didactiek van ervarend leren

In het HU-onderwijs gebruiken docenten de didactiek van ervarend leren. Ervarend leren is een actieve methode waarbij specifieke ervaringen gecreëerd worden om van te leren. Door concrete ervaringen op te doen leren studenten, en dit stelt hen in staat tot (zelf)reflectie. De juiste combinatie van ervaring en reflectie leidt tot nieuwe leerprocessen.
Lees verder.

Blended learning
Blended learning is leren in verschillende leeromgevingen. ‘Blended’ betekent gemengd. Deze mix (‘blend’) bestaat uit een te kiezen combinatie van face-to-face-onderwijs, leren op de werkplek, leerteamleren, online leren en individueel leren.

Leerteam

Een leerteam is een leeromgeving: een kleine groep studenten/professionals die zoveel mogelijk zelfsturend en samenwerkend leren. Het leerteam wordt op maat begeleid door een leerteambegeleider en bestaat een heel cursusjaar lang uit dezelfde studenten, die samenwerkend en ervarend leren. De grootte is minimaal vijf en maximaal negen studenten. Leerteams vormen een integraal onderdeel van het curriculum en zijn dan ook ingeroosterd
Lees verder.