Didactiek van ervarend leren

Wat

In het HU-onderwijs gebruiken docenten de didactiek van ervarend leren. Ervarend leren is een actieve methode waarbij specifieke ervaringen gecreëerd worden om van te leren. Door concrete ervaringen op te doen leren studenten, en dit stelt hen in staat tot (zelf)reflectie. De juiste combinatie van ervaring en reflectie leidt tot nieuwe leerprocessen.

Ervarend leren is niet hetzelfde als leerteamleren en blended learning, maar wel daarmee uitstekend te verbinden. Een leerteam van studenten is een leeromgeving; blended learning combineert diverse leeromgevingen, zoals face-to-face onderwijs, leren op de werkplek, leerteamleren en online leren.

Hoe

Bij ervarend leren worden beroepshandelingen, opdrachten of oefeningen gedaan die bijdragen aan de professionalisering. Ervaringen van studenten staan centraal in het leerproces. Studenten leren hun handelingen betekenis te geven, er kritisch op te reflecteren, ervan te leren, te experimenteren met nieuw gedrag en daar mee verder te gaan. Zo ontstaat een continu leerproces. Ervarend leren betekent ook dat kennisverwerving en vaardigheidsontwikkeling altijd vanuit een beroepscontext plaatsvinden. Dit kan in een praktijksituatie – op de werkplek, bij een reële opdracht of bij een stage – maar ook in een gesimuleerde situatie of oefensituatie.

Waarom

Het aan den lijve ondervinden van situaties en interacties met anderen is zeer effectief om de leercyclus in gang te zetten. Ervarend leren doen mensen die min of meer zelfsturend zijn in het leer- en arbeidsproces overal en altijd. Ervarend leren past in het onderwijsconcept van gepersonaliseerd leren. De professional in opleiding maakt zich door middel van ervarend leren kennis, attitudes en vaardigheden eigen die nodig zijn om te participeren in een werkomgeving van de 21ste eeuw. Zoals: kunnen reflecteren op huidige en toekomstige vraagstukken en ethische dilemma’s uit de beroepspraktijk; durven experimenteren in een innoverende werkomgeving; goed kunnen samenwerken in flexibele teams.

Samenhang

Ervarend leren past bij de HU-onderwijsvisie. Eigen ervaringen en (zelf)reflectie staan centraal rol bij gepersonaliseerd leren, onderwijs in co-creatie met de beroepspraktijk en leren gebaseerd op vraagstukken uit de beroepspraktijk. Voor ervarend leren is veel ruimte bij toepassing van blended learning en leren in leerteams.