Onderwijs is state of art

Wat

Het onderwijs op Hogeschool Utrecht is state of the art. Dat wil zeggen: gebaseerd op de meest actuele stand van zaken op een bepaald kennisgebied en op actueel en relevant (praktijkgericht) onderzoek.

Hoe

Het onderwijs van de HU wordt voortdurend gevoed door bewezen methoden en technieken uit de beroepspraktijk, en door methoden en technieken die in onderzoek zijn ontwikkeld, onder meer door de HU-kenniscentra.

Professionals en studenten geven wij state-of-the-artmethoden mee. We leren hen ook de vaardigheden om in de eigen context te onderzoeken wat wel en niet werkt. De technieken van vandaag zijn immers niet noodzakelijk die van morgen. De kennis die de HU verwerft via het eigen onderzoek vanuit de kenniscentra, stellen we actief beschikbaar voor de beroepspraktijk en het onderwijs.

Waarom

HU levert door state-of-the-artonderwijs beroepsbeoefenaren af die optimaal zijn toegerust voor hun werk. Ze beschikken over up-to-date kennis, vaardigheden en attitudes om hun beroepspraktijk te professionaliseren en te innoveren. Het onderwijs is gericht op attitudes en vaardigheden die nodig zijn om te participeren in een werkomgeving van de 21ste eeuw.

Samenhang

De HU verbindt beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar, door de nauwe samenwerking van docenten, studenten, onderzoekers en werkveld. State-of-the-artonderwijs gebaseerd op actueel en relevant (praktijkgericht) onderzoek vormt een van de vijf uitgangspunten van de HU-onderwijsvisie.

Voorbeeld

De ShoulderCommunity van het Instituut voor Bewegingsstudies (Hogeschool Utrecht) en Bergman Clinics (Kliniek voor Bewegingszorg), bestaat uit fysiotherapeuten, orthopeden, docenten en onderzoekers. De ShoulderCommunity richt zich exclusief op cliënten met schouderklachten. De community bestaat uit een onderzoeksgroep, een community of practice en een onderwijstak voor een leven lang leren.

Projectleider Dorien Ginsel vertelt dat de vraag naar meer samenwerking kwam uit de beroepspraktijk. “Ons beroep speelt zich noodzakelijkerwijs grotendeels tussen vier muren af. Cliënten doorlopen een zorgtraject langs verschillende professionals. Maar uit de praktijk blijkt dat orthopeden en fysiotherapeuten nog vaak onvoldoende inzicht hebben in elkaars klinisch handelen en redeneren. Binnen ons kennisinstituut weten wij veel over schouders en in samenwerking met de Vrij Universiteit (VU) doen we onderzoek naar schouderproblematiek. De succesfactor van de ShoulderCommunity is dat we de juiste mensen bij elkaar zetten: professionals met een interne drive om te leren, met één been in het onderzoek en één been in de praktijk. Met de casuïstiek uit de community houden we het campusonderwijs actueel.”