Stimuleert het onderzoekend vermogen

Wat

Praktijkgericht onderzoek vormt de kennisbasis van het onderwijs op Hogeschool Utrecht. Die kennisbasis stimuleert het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het vermogen om zelf onderzoek te kunnen doen. Een onderzoekende houding en onderzoekend vermogen stelt studenten en professionals in staat creatief, innovatief en methodisch te werk te gaan. Zij kunnen onderzoeksresultaten toepassen en zelf de onderzoekscyclus doorlopen.

Hoe

De HU neemt de evidence based en bewezen methoden en technieken uit de beroepspraktijk in het onderwijs op, toetst deze in de praktijk en ontwikkelt nieuwe. Daardoor kunnen startende en ervaren professionals in hun beroepspraktijk de meest doeltreffende en doelmatige methoden en technieken toepassen. Ontwikkeling en uitvoering van onderwijs gebeuren samen met de beroepspraktijk en zijn gebaseerd op state-of-the-artkennis en inzichten met betrekking tot huidige en toekomstige ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Dat betekent dat curriculumontwikkeling en uitvoering van het onderwijs plaatsvinden in intensieve samenwerking met zowel de beroepspraktijk als de kenniscentra van de HU. Het omgekeerde is ook het geval. De HU is een kennisinstelling die door onderzoek nieuwe kennis genereert ten behoeve van de professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. Opgedane inzichten en nieuwe theorieën worden actief beschikbaar gesteld voor beroepspraktijk, vakgebied en samenleving.

Waarom

Door het ontwikkelen van onderzoekend vermogen kunnen studenten en professionals de beroepspraktijk helpen met innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Bovendien verwerven studenten en professionals door de kennismaking met praktijkgericht onderzoek de vaardigheden om evidence based te werken. Ze ontwikkelen zo de capaciteiten om in de eigen context te onderzoeken wat wel en niet werkt. De technieken van vandaag zijn immers niet noodzakelijk die van morgen.

Samenhang

De HU verbindt beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar door de nauwe samenwerking van docenten, studenten, onderzoekers en werkveld. Onderzoekend vermogen stimuleren in het onderwijs, hoort bij een van de vijf uitgangspunten van de HU-onderwijsvisie: ‘Onderwijs gebaseerd op praktijkgericht onderzoek’.

Voorbeelden

Eigen onderneming opzetten: in de HU-opleiding Small Business en Retail Management worden studenten uitgedaagd ook zélf te ondernemen en een innovatief product op de markt te brengen. Elk onderzoek dienen ze zelf in gang te zetten en uit te voeren. De opleiding biedt alleen een kader waaraan studenten moeten voldoen om studiepunten te halen. Dit heeft al meerdere malen zeer goede producten opgeleverd, zoals innovatieve spellen, MVO (massa)producten of het – al voor de grote doorbraak – gebruikmaken van nieuwe methodieken als 3D-printen.

Huidtherapie: huidtherapeute Jeune de Graaf heeft een eigen praktijk voor huid- en oedeemtherapie. Zij behaalde bij Hogeschool Utrecht haar bachelordiploma VT Huidtherapie en volgde daarna de post-hbo-opleiding Huidtherapie na brandwonden. Ze werkt mee aan onderzoek van HU en het Brandwondencentrum naar de effectiviteit van nabehandelingen. Tijdens haar HU-opleiding werd Jeune de Graaf getraind in het uitvoeren van dit soort onderzoek.