Bij het Institute for Life Sciences & Chemistry van Hogeschool Utrecht staat de gezondheid van mens en dier centraal. Ons onderwijs en onderzoek zijn gericht op het begrijpen en verbeteren van chemische en biologische processen, op moleculair- en procesniveau. Met deze website informeren we bedrijven en kennisinstellingen over de mogelijkheden van samenwerking met ons instituut.

Gebruik de menubalk om de site te verkennen, of klik op onderstaande tegels voor voorbeelden van onze activiteiten.

From trash to cash

From trash to cash

Voor Avantium, de ontwikkelaar van de duurzame frisdrankfles uit polyethyleen-furanoaat (PEF), bestudeerden studenten Chemische Technologie de mogelijkheden voor toepassing van methyllevulinaat. Het ontstaat als bijproduct bij de productie van PEF uit glucose. Als methyllevulinaat als afval wordt beschouwd is het een kostenpost. Maar het zou in principe ook een waardevol chemisch product kunnen zijn. De studenten maakten een inventarisatie van de technische en bedrijfseconomische mogelijkheden om geld te verdienen met methylevulinaat. In eerste instantie identificeerden ze 28 mogelijke toepassingen voor het materiaal....

Op het spoor van sojabonen

Op het spoor van sojabonen

Frans Kalishoek werkte voor TLR International Laboratories een methode uit om de herkomst van sojabonen te achterhalen. Dat kan fraude tijdens het transport van de bonen voorkomen of minimaliseren. Kalishoek gebruikte ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) en NIR (near-infrared spectroscopy)...

Synthese van een moleculaire lasso

Synthese van een moleculaire lasso

Bart van Leeuwen deed zijn afstudeerproject bij de onderzoeksgroep voor Synthetische Organische Chemie van de Universiteit van Amsterdam. De focus ligt er op de ontwikkeling van biologisch actieve moleculen met relevantie voor de farmaceutische industrie. Van Leeuwen werkte mee aan...

Stamcellijnen ontwikkelen

Stamcellijnen ontwikkelen

Esther Uijttewaal deed haar afstudeerproject bij het Utrechtse Hubrecht Instituut, bekend om zijn onderzoek op het gebied van stamcellen en ontwikkelingsbiologie. Ze werkte er bij de groep voor Biomedical Genomics, die onderzoekt hoe de ruimtelijke genoomstructuur van invloed is op...

Het mechanisme van resistentie

Het mechanisme van resistentie

Vernon Brown voerde zijn afstudeerproject uit bij de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC, waar hij bijdroeg aan wetenschappelijk onderzoek naar bacteriële resistentiemechanismen. Brown onderzocht E. coli bacteriën die via de expressie van plasmide-gemedieerde AmpC-type beta-lactamases resistent worden...

Resistente bacteriën opsporen

Resistente bacteriën opsporen

Jaap-Hille van Beelen voerde zijn afstudeeropdracht uit bij het RIVM. Daar verbeterde hij de methode om vast te stellen of bacteriologische ziekteverwekkers resistent zijn tegen carbapenem antibiotica. Deze middelen worden onder andere toegepast als cefalosporines niet meer werken; ze vormen een van de laatste mogelijkheden voor effectieve bestrijding van bacteriële infecties. Toch zijn ook carbapenem antibiotica niet altijd werkzaam. Sommige ziekteverwerkers kunnen het antibioticum te lijf gaan met enzymen – de zogenaamde carbapenemases. Het RIVM biedt Medisch Microbiologische Laboratoria de gelegenheid...