Bij het Institute for Life Sciences & Chemistry van Hogeschool Utrecht staat de gezondheid van mens en dier centraal. Ons onderwijs en onderzoek zijn gericht op het begrijpen en verbeteren van chemische en biologische processen, op moleculair- en procesniveau. Met deze website informeren we bedrijven en kennisinstellingen over de mogelijkheden van samenwerking met ons instituut.

Gebruik de menubalk om de site te verkennen, of klik op onderstaande tegels voor voorbeelden van onze activiteiten.

Gecertificeerd voor internationale standaard: ISO 14001 en OHSAS 18001

Gecertificeerd voor internationale standaard: ISO 14001 en OHSAS 18001

In december 2017 is het Institute for Life Sciences & Chemistry  gecertificeerd voor het Milieuzorgsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 14001:2015 en het Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001:2007. We zijn de eerste hogeschool met deze certificering. Omdat we werken met laboratoria hebben we de verplichting om systematisch te werken aan het beheersen en het continu verbeteren van milieu- en veiligheidsprestaties. Een kwalitatief goed managementsysteem is daarbij noodzakelijk. Wij hebben daarom gekozen voor een internationale standaard ISO14001 voor milieu en OHSAS voor veiligheid. Om dit managementsysteem te implementeren...

Drinkwaterproductie in een circulaire economie

Drinkwaterproductie in een circulaire economie

De maatschappelijke vraag naar duurzaam geproduceerd drinkwater wordt steeds groter. Hogeschool Utrecht en preferred partner Waternet werken intensief samen om duurzame drinkwater-productieprocessen te ontwikkelen. Processen als ontharding en filtratie zijn geschikt om te onderzoeken hoe deze duurzaamheidsaspecten ook daadwerkelijk kunnen...

From trash to cash

From trash to cash

Voor Avantium, de ontwikkelaar van de duurzame frisdrankfles uit polyethyleen-furanoaat (PEF), bestudeerden studenten Chemische Technologie de mogelijkheden voor toepassing van methyllevulinaat. Het ontstaat als bijproduct bij de productie van PEF uit glucose. Als methyllevulinaat als afval wordt beschouwd is het een...

Op het spoor van sojabonen

Op het spoor van sojabonen

Frans Kalishoek werkte voor TLR International Laboratories een methode uit om de herkomst van sojabonen te achterhalen. Dat kan fraude tijdens het transport van de bonen voorkomen of minimaliseren. Kalishoek gebruikte ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) en NIR (near-infrared spectroscopy)...

Synthese van een moleculaire lasso

Synthese van een moleculaire lasso

Bart van Leeuwen deed zijn afstudeerproject bij de onderzoeksgroep voor Synthetische Organische Chemie van de Universiteit van Amsterdam. De focus ligt er op de ontwikkeling van biologisch actieve moleculen met relevantie voor de farmaceutische industrie. Van Leeuwen werkte mee aan...

Stamcellijnen ontwikkelen

Stamcellijnen ontwikkelen

Esther Uijttewaal deed haar afstudeerproject bij het Utrechtse Hubrecht Instituut, bekend om zijn onderzoek op het gebied van stamcellen en ontwikkelingsbiologie. Ze werkte er bij de groep voor Biomedical Genomics, die onderzoekt hoe de ruimtelijke genoomstructuur van invloed is op de genoomfunctie (bijvoorbeeld de regulering van genexpressie). Uijttewaal leverde een belangrijke bijdrage aan een project dat in kaart brengt hoe een bepaald eiwit (de CTCF bindingsfactor) van belang is voor de structuur en het functioneren van chromatine – het in de...

Het mechanisme van resistentie

Het mechanisme van resistentie

Vernon Brown voerde zijn afstudeerproject uit bij de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC, waar hij bijdroeg aan wetenschappelijk onderzoek naar bacteriële resistentiemechanismen. Brown onderzocht E. coli bacteriën die via de expressie van plasmide-gemedieerde AmpC-type beta-lactamases resistent worden tegen penicillines en cefalosporines, en met name tegen carbapenem antibiotica die vaak als ‘laatste redmiddel’ gelden. Centrale vraag van het onderzoek was of verminderde permeabiliteit van het buitenste membraan een eerste en wellicht noodzakelijke stap is bij het ontwikkelen van...

Resistente bacteriën opsporen

Resistente bacteriën opsporen

Jaap-Hille van Beelen voerde zijn afstudeeropdracht uit bij het RIVM. Daar verbeterde hij de methode om vast te stellen of bacteriologische ziekteverwekkers resistent zijn tegen carbapenem antibiotica. Deze middelen worden onder andere toegepast als cefalosporines niet meer werken; ze vormen...