Participeren

Voor ons onderwijs is samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen van groot belang. Het stelt ons in staat ons onderwijs actueel te houden, ontwikkelingen in het werkveld te volgen en onze studenten ervaring op te laten doen met de beroepspraktijk.

Wij nodigen daarom vertegenwoordigers uit het werkveld uit om bij onze opleidingen een rol spelen. Als lid van de beroepenveldcommissie of het College van Toezicht, of door het geven van een gastles. U kunt ook op het niveau van uw organisatie laten zien dat u ons onderwijs een warm hart toedraagt, in de vorm van een preferred partnership.

Meer weten?

Volg dan de links in de tekst hierboven of neem contact op met instituutsdirecteur dr. Ellen Hilhorst. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.