College van Toezicht

Het College van Toezicht draagt bij aan de borging van het niveau van onze afgestudeerden en ziet erop toe dat de procedures bij het afstuderen correct zijn gehanteerd.

Als lid van het College van Toezicht bent u aanwezig bij de afstudeerpresentatie van een student en heeft u vooraf kennis genomen van het afstudeerwerk en het afstudeerprotocol. U bent geen formele examinator, maar u brengt wel een beoordelingsadvies uit. Dit is voor het instituut van grote waarde, als toetsing van het algemene afstudeerniveau bij onze opleidingen.

Bent u werkzaam in de Life Sciences en Chemie, heeft u tenminste een mastergraad (of jarenlange recente werkervaring op een vergelijkbaar niveau) en kunt u beoordelen of het afstudeerwerk van een student aansluit bij de eisen vanuit het werkveld? Dan nodigen wij u uit om uw kennis en ervaring in te zetten voor onze opleidingen.

Heeft u interesse?

Neemt u dan contact op met instituutsdirecteur Dr. Ellen Hilhorst. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.