Chemische Technologie

De bachelorstudie Chemische Technologie leidt studenten op tot professionals voor de procesindustrie, met de nadruk op de chemische industrie. Ze ontwerpen, implementeren en evalueren systemen met betrekking tot energie, materialen, grondstoffen en processen. Duurzaamheid is daarbij een sleutelwoord.

De stagemogelijkheden kennen een onderscheid tussen de kennismaking met de beroepspraktijk en het aanleren van zoveel mogelijk technieken. Bij de afstudeeropdracht ligt het accent meer op het doen van onderzoek.

Meer weten?

Stuur een mail aan secretariaat ILC. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

Voorbeelden

Innovatieve Spin Pro technologie
De SpinPro reactor heeft het formaat van een koektrommel en is geschikt voor de meest uiteenlopende productie- en mengprocessen. Studenten Chemische Technologie voeren voor bedrijven oriënterend onderzoek uit naar de bruikbaarheid en de voordelen van de reactor in hun situatie.
Lees meer
From trash to cash
Voor Avantium, de ontwikkelaar van de duurzame PEF frisdrankfles, inventariseerden studenten Chemische Technologie de mogelijkheden voor de toepassing van methyllevulinaat, een bijproduct van de PEF productie.
Lees meer