Life Sciences

De bacheloropleiding Life Sciences leidt studenten op tot researchanalist in een laboratorium. Centraal daarbij staat de biologie zoals die aangeduid wordt met Life Sciences; een breed (moleculair) biologisch vakgebied gericht op onderzoek van bacteriën, planten, dieren en mensen.

De stagemogelijkheden kennen een onderscheid tussen de kennismaking met de beroepspraktijk en het aanleren van zoveel mogelijk technieken. Bij de afstudeeropdracht ligt het accent meer op het doen van onderzoek.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met secretariaat.ilc@hu.nl opnemen. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

Voorbeelden

Stamcellijnen ontwikkelen
Ester Uijttewaal deed haar afstudeerproject bij het gerenommeerde Hubrecht Instituut, bekend om zijn onderzoek op het gebied van stamcellen en ontwikkelingsbiologie. Ze werkte er bij de groep voor Biomedical Genomics, die onderzoekt hoe de genoomstructuur van invloed is op de genoomfunctie.
Lees meer
  Resistente bacteriën opsporen
Jaap-Hille van Beelen voerde zijn afstudeeropdracht uit bij het RIVM. Daar verbeterde hij de methode om vast te stellen of bacteriologische ziekteverwekkers resistent zijn tegen carbapenem antibiotica.
Lees meer
  Het mechanisme van resistentie
Vernon Brown voerde zijn afstudeerproject uit bij de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC, waar hij bijdroeg aan wetenschappelijk onderzoek naar bacteriële resistentiemechanismen.
Lees meer