Aan het woord…

Het InnoSi onderzoek maakt onder andere gebruik van ‘user voices’: verhalen waarbij de mensen centraal staan die baat hebben bij de innovatieve projecten van InnoSi. Zie voor alle Innosi verhalen de site Community reporter Innosi. Het laten vertellen van verhalen, in plaats van het houden van een door onderzoekers gestuurd interview, wordt steeds vaker gebruikt, ook bijvoorbeeld door gemeenten.

De publicatie “User Voices” bespreekt de organisatie en werkwijze rond het verzamelen en analyseren van deze verhalen. Daarnaast gaat het rapport over de inhoud van de verhalen uit de verzamelde users voices en de thema’s die daaruit naar voren komen.

Conclusie

Uit alle user voices materiaal, uit de tien landen, komen de volgende centrale thema’s naar voren. Het belang van de regio: alle innovatieve projecten in de verhalen zijn regionale of gemeentelijke projecten – soms overigens wel ontwikkeld in het kader van nationaal beleid. Juist die geografische binding is belangrijk volgens de mensen die aan het woord kwamen. Het draagt bij aan het gevoel dat ze deel uit maken van een gemeenschap.

Het belang van maatwerk: een steeds terugkerend thema is ook het belang van maatwerk. Een uniform ondersteuningsaanbod aan mensen, zo blijkt uit de vertelde ervaringen, gaat heel dikwijls aan hun behoeften en wensen voorbij. Keuzemogelijkheden worden gewaardeerd. Mensen willen ook graag ondersteuning die hen helpt om weer regie over hun leven te krijgen.

Het belang van vroege interventies voor een nieuw en beter levensperspectief: met onderwijs, training en via andere wegen kunnen mensen opklimmen op de maatschappelijke ladder en krijgen ze nieuwe kansen.

Steun van anderen in een vergelijkbare situatie en sociale relaties: tot slot is een kernthema in de verzamelde verhalen hoe belangrijk een sociaal netwerk is. Andere mensen, die in dezelfde situatie zitten, zoals vrienden, familie of professionele ondersteuners, hebben anderen nodig als ze het moeilijk hebben of om uit de moeilijkheden te komen. Die omgeving biedt een luisterend oor, financiële ondersteuning of nieuwe contacten om verder te komen.

Projecten

Downloads en meer informatie