In de praktijk

Passie en Poen

Verslag workshop Inclusief Ondernemen 26 september 2017

Passie en Poen, de titel van een boek van Start Foundation.  We mochten het lenen omdat het zo prachtig typeerde wat de 35 sociaal ondernemers bespraken. Hun dubbele business: hoe zij hun klanten én hun bijzondere medewerkers tegelijkertijd kunnen bedienen, was onderwerp van gesprek van deze middag. Doel van de middag was om oplossingen te bedenken voor dit dubbele vraagstuk en zo mogelijk het verdienmodel te verbeteren.

Anouk Bolsenbroek (Inclusionlab) hield een inleiding over inclusief werken, Leendert de Bell (HU) over dubbele waarde creatie en Sil de Graaf (Start Foundation) over business- en verdienmodellen.

Drie bedrijven hebben ruimhartig hun vraagstukken gedeeld, iedere ondernemer dacht daarna mee vanuit de eigen expertise. Een bijzonder verslag is gemaakt door Paula Jasperse, zie de muurkrant hieronder.

verslag workshop

verslag worskhop inclusief ondernemen 26-9-2017

Dank voor een mooie middag, wij zinnen op een vervolg!

Het Innosi-team Rob Grundemann, Sandra Geelhoed, Eva Hijmans

en partner Anouk Bolsenbroek van Inclusionlab