Publicaties

Wat is sociale investering?

Sociale investering is een in Nederland weinig gebruikt begrip. Ten onrechte vinden wij. Sociale investering is een bijzonder perspectief op sociaal beleid. Het meent dat uitgaven voor sociale zorg een soort lange termijn investering zijn, met als doel het verbeteren van menselijk kapitaal en het vergroten van arbeidsparticipatie.

Om competitief te blijven en mensen in de gelegenheid te stellen te werken (en zo uit armoede te ontsnappen of te voorkomen in armoede te raken), zal een verzorgingsstaat investeren in het ontwikkelen van vaardigheden en vermogens, liever dan passief geld over te maken.

De voorstanders van het sociale investeringsperspectief vinden het voordeel dat achterstand op deze wijze niet over generaties heen doorgaat. Critici vinden het idee van sociale investering minder “pro-armen” dan meer traditioneel sociaal beleid.

Foresight

Een toekomstonderzoek

Een deelonderzoek van InnoSI is een toekomstonderzoek: Welke trends en ontwikkelingen zien wij? Hoe kunnen wij die vertalen en benutten om vernieuwing te stimuleren.
Het onderzoek vond plaats in fasen:

  1. Scannen van zwakke signalen in tien landen;
  2. Het identificeren van voorlopige trends op basis van deze zwakke signalen;
  3. Het valideren van trends door twee Delphi rondes waarin wij deskundigen hebben gevraagd om hun mening;
  4. Het bouwen van toekomst scenario’s en verhaallijnen.

Zie en lees het volledige rapport.

Onderwijs

Het InnoSI onderzoek maakt op verschillende manieren kennis toegankelijk. Kennis voor politici, beleidsmakers en professionals. Professionals die volop praktiseren én professionals  die studeren. Hieronder een – steeds groeiende – lijst

Kennis over: Bottom-up verandering en community reporting

  • Voor: beleidsmakers en gemeentelijke politici
  • Hoe: bijeenkomst op 15 en 16 juni 2017
  • Aanmelding: zie agenda

Kennis over: Toekomst-onderzoek voor welzijnsbeleid

Kennis over: Social Investment