Leidinggevende en integriteit
Leidinggevende en integriteit

Leidinggevende en integriteit

Wat doe je als een medewerker je vertelt dat een collega regelmatig discriminerende opmerkingen maakt? Zou je een vriendin inhuren voor een tijdelijke opdracht? En hoe reageer je als je hoort dat een van je docenten een liefdesrelatie onderhoudt met een student? De HU verwacht van jou als leidinggevende dat je de integriteitscode kent en bewaakt. Maar hoe doe je dat?

Voorbeeldrol en aanspreekpunt

Wees allereerst bewust dat je als leidinggevende een voorbeeldrol vervult. Zorg verder dat medewerkers zich veilig voelen om lastige zaken met jou te bespreken. Roep ze daartoe ook op tijdens sollicitatiegesprekken en werkoverleggen. En maak het bijvoorbeeld concreet met een sessie moreel beraad. Komt iemand bij je met een kwestie? Geef advies en duidelijkheid over de vervolgstappen.

Bespreken

Gedraagt iemand van je team zich in strijd met de integriteit? Spreek diegene er dan op aan. Daarmee toon je betrokkenheid en neem je verantwoordelijkheid. Wees ook niet bang om maatregelen zoals controles of sancties te treffen. Zorg er ook voor dat er op jouw eigen gedrag niks aan te merken is en sta open voor vragen/klachten van medewerkers.

Melden

Helpt bespreken niet of is dat niet mogelijk, meld de integriteitsschending dan bij de juiste persoon. Kijk op de routekaart waar je welk soort melding doet.

Als leidinggevende ben je zelf tevens medewerker. Kijk daarom ook op de pagina Integriteit voor medewerkers .