Medewerker en integriteit
Medewerker en integriteit

Medewerker en integriteit

Wat doe je als je merkt dat een collega structureel gepest wordt? En wat als je ziet dat je collega regelmatig te weinig uren maakt? Hoe kijk je aan tegen een leidinggevende die zijn broer inhuurt voor een opdracht? Allemaal situaties waar je je ongemakkelijk bij kunt voelen en waarin integriteit een rol speelt. Voor alles wat met integriteit te maken heeft, ontwikkelden we de Integriteitscode.

Integriteitscode

In de integriteitscode staat wat we als HU integer gedrag vinden. Er staan allerlei regels in over bijvoorbeeld geschenken, nevenactiviteiten en vertrouwelijke informatie. Maar ook algemene integriteitsprincipes die je kunt toepassen op de vele situaties die niet beschreven staan.

Bewustzijn en bespreken

Hogeschool Utrecht vindt het belangrijk dat je je als medewerker regelmatig afvraagt of je eigen handelen en het handelen van anderen integer is. Twijfel je? Bespreek het dan. Bij voorkeur direct met de desbetreffende persoon. Omdat zo’n gesprek best lastig is, kun je misschien wel wat tips en advies gebruiken. Er is een e-learning ontwikkeld om je wat handreikingen te geven.

Melden

Helpt het gesprek met de persoon in kwestie niet of is dat niet mogelijk, meld het dan bij iemand anders. In de routekaart zie je per soort kwestie waar je dat het beste kunt doen. Bijvoorbeeld bij je leidinggevende, vertrouwenspersoon of een klachtencommissie. Belangrijk vinden we vooral dat je het niet voor je houdt, maar deelt. Daarmee werk je mee aan een integere HU.