Inspiratiesessies

Er zijn verschillende leuke sessies te volgen in het voorprogramma. Houd deze pagina in de gaten voor sessies die nog bekend worden gemaakt.

 

Timetable

13.00-13.45 uur
HU Expertisegebieden: Samen Gezond Duurzaam Lerend Digitaal
Student Journey: de weg naar meer maatwerk en gemak
De docent van vandaag en morgen
HU GEZOND&WEL - breder kijken naar kansen om gezondheidswinst te behalen
Missiegedreven omgevingen: een conceptueel model van de kenniscentra
Welcome to the research journey (NL-talig)
14.00 - 14.45 uur
HU Expertisegebieden: Samen Gezond Duurzaam Lerend Digitaal
Student Journey: de weg naar meer maatwerk en gemak
De docent van vandaag en morgen
Stedelijke verdichting combineren met gezond stedelijk leven: het kan!
Het netwerk van Health Hub Utrecht en de HU
MaakJeStap: Leven lang ontwikkelen met de focus op de regio

Welcome to the Research Journey (NL-talig)

Het Thema Research Journey richt zich op een optimale ondersteuning tijdens de hele journey die je binnen de HU aflegt bij praktijkgericht onderzoek: vanaf het schrijven van een voorstel tot uitvoer en archivering. Tijdens de jaaropening kan je zelf een kleine journey afleggen over deze ondersteuning. Bij tafel één gaan we met je in gesprek over HU-onderzoek(support) en de Research Journey. Bij de tweede tafel neemt onze jurist je mee op reis langs de benodigde juridische ondersteuning, zoals samenwerkingsovereenkomsten. Ten slotte vertelt team Digitale Onderzoeksomgeving je meer over de beschikbare en komende tooling voor een optimale onderzoeksreis.

Bolinda Hoeksema (teamleider HU bibliotheek en lid van de werkgroep Research Journey), Ivar van Dillen (jurist onderzoek), Margreet Riphagen (product owner digitale onderzoeksomgeving en lid van de werkgroep Research Journey).

HU expertisegebieden: Samen Gezond Duurzaam Lerend Digitaal

Grote maatschappelijke problemen vragen om een aanpak waarin beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek de handen ineen slaan. Een aanpak waarin we samen zoeken naar hoe een betere toekomst eruit ziet. We samen stappen nemen om daar achter te komen. We samenwerken in een acute crisis. In deze werksessie krijg je informatie over het wat en waarom van de vier expertisegebieden van de HU. Hoe helpen ze ons om innovatie en talentontwikkeling te realiseren op maatschappelijke vraagstukken? In een interactieve sessie ervaar je welke stappen de HU hier al in zet en krijg je handvatten om zelf aan de slag te gaan. Nico de Vos en Anton Boonen geven je hiervoor strategische ankers en praktische tips.

Anton Boonen en Nico de Vos

Missiegedreven Omgevingen: een conceptueel model van de kenniscentra

Als hogeschool worden we volop geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, gezondheidskloof, inclusief onderwijs en ethiek bij artificial intelligence. Rond dit soort complexe vraagstukken wordt samen geleerd, gewerkt, geïnnoveerd en onderzoek verricht, in uiteenlopende vormen zoals labs, werkplaatsen, learning communities, ecosystemen, hybride leeromgevingen en nog veel meer. De vier kenniscentra van de HU (Gezond & Duurzaam Leven, Digital Business & Media, Leren en Innoveren en Sociale Innovatie) hebben de handen ineengeslagen om het conceptuele speelveld te verkennen en een gezamenlijk model voor optimale samenwerking te ontwikkelen.

Katarina Jerkovic, Menno Soentken, Remko van der Lugt, Gerrita van der Veen en Ilya Zitter

Het netwerk van Health Hub Utrecht en de HU

Samenwerken is de echte innovatie. Dat is het motto van de ruim dertig partners in Health Hub Utrecht. Dit netwerk wil de grote verschillen in gezondheid en geluk in de regio overbruggen door programmering rond preventie in de wijk, door digitale innovatie en arbeidsmarktbeleid. Hogeschool Utrecht is een van de oprichters en een partner die actief investeert in deze nieuwe kijk op en aanpak van onze gezondheidszorg. Wil jij meer weten over hoe jij met je onderzoek of onderwijs kan aansluiten? Neem een kijkje op www.healthhubutrecht.nl, abonneer je op de nieuwsbrief – en neem deel aan deze workshop!

Karin Alfenaar, programme manager regional innovations bij Health Hub Utrecht en Petra van Dijk, coordinator externe samenwerking Universiteit Utrecht

HU GEZOND&WEL - breder kijken naar kansen om gezondheidswinst te behalen

Met het programma HU GEZOND&WEL willen we gezondheidsverschillen – verschillen tussen groepen mensen in de samenleving qua levensverwachting, aantal gezonde jaren en ervaren gezondheid – helpen verkleinen door in te zetten op preventie en samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we winst kunnen behalen door de domeinen zorg en welzijn meer met elkaar te verbinden. Daarom leiden we onze studenten op met extra aandacht voor interprofessionele vaardigheden. Samen met onze partners in de beroepspraktijk richten we leeronderzoekomgevingen in de regio in voor een maximale interactie tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk. 

Jasmin Pekaric en Annette de Groot

De docent van vandaag en morgen

De bekwaamheid van de docent is de belangrijkste factor voor de kwaliteit van onderwijs aan studenten en lerende professionals. De docent moet het onderwijs kunnen laten aansluiten bij de verschillende behoeften van de leerlingen. Een docent moet alle studenten en lerende professionals op een passende manier kunnen benaderen; met erkenning van diversiteit en met contact als uitgangspunt. Een passende benadering is flexibel, biedt ontwikkelingskansen en geeft ruimte aan talent. In deze sessie onderzoeken we wat een passende benadering betekent voor docenten én welke ondersteuning hierbij wenselijk is.

Ineke Edes, Expertiseleider Onderwijs begeleiden en uitvoeren, HU Teaching & Learning Network

Student Journey: de weg naar meer maatwerk en gemak

Binnen het Thema Student Journey staan studentsucces en leven lang ontwikkelen centraal: van studenten die zich voor het eerst bij de HU oriënteren tot voltijd studenten en professionals die een deeltijdopleiding of cursus volgen. Wij willen dat de student steeds meer de regie krijgt over de eigen leerroute. Maar wat betekent dat voor het onderwijs? Wat betekent dat voor jou als docent, begeleider of opleidingsmanager? En waar word je blij van? Kom naar de inspiratiesessie, ga samen met ons op reis en beleef de Student Journey!

Freddi Bouwman, Marnix van den Berg, Tanja Derksen, Brigitte van Oosten, Marc Dijksterhuis, Wouter Kevelam, en Warsha Hanoeman

Stedelijke verdichting combineren met gezond stedelijk leven: het kan!

Er worden de komende jaren veel woningen bijgebouwd in de Utrechtse regio. Hoe kun je er voor zorgen dat er op deze vaak dichtbebouwde plekken ook voldoende ruimte is om te bewegen, ontmoeten, en tot rust te komen? Hoe sluit je daarbij goed aan op de behoeften van alle (toekomstige) bewoners? In deze workshop gaan we samen aan de hand van een concrete casus rondom gebiedsontwikkeling aan de slag om hier slimme oplossingen voor te vinden, in het kader van onze expertisegebieden Samen Duurzaam en Samen Gezond.

Hanneke Kruize (L.INT lector Gezonde stedelijke ontwikkeling), Rien van Stigt (docent-onderzoeker)

MaakJeStap: Leven lang ontwikkelen met de focus op de regio

MaakJeStap is een initiatief van Beroepsonderwijs Regio Utrecht, waar de HU deel van uitmaakt. Het zet vijf structurele tekort- en groeisectoren op een rij die belangrijk zijn voor de regio Utrecht. Het platform laat zien welke trends er spelen, waar arbeidskansen liggen, naar welke banen veel vraag is en welke specifieke ontwikkelmogelijkheden er zijn binnen de sectoren. Het geeft mensen een helder overzicht en passende begeleiding op het gebied van leven lang ontwikkelen, inclusief een persoonlijk stappenplan. Tijdens de sessie op de jaaropening laten we zien van wat MaakJeStap is, met wie we dit doen, voor wie we dit doen en welke kant we opgaan.

Jeroen Kelder (projectleider MaakJeStap)