Inspiratiebijeenkomst ‘Betekenisvolle relaties: verbinding als medicijn’ – 24 september 2021

Inspiratiebijeenkomst ‘Betekenisvolle relaties: verbinding als medicijn’ – 24 september 2021

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op vrijdag 24 september en is niet meer actueel

Inspiratiebijeenkomst ‘Betekenisvolle relaties: verbinding als medicijn’
Datum en tijd: 24 september 2021, 10.00-11.30 uur
Locatie: online

 

Omringd worden door mensen die je waarderen, betrekken bij activiteiten en waar je op terug kunt vallen is een belangrijk aspect van het leven. Het draagt bij aan welbevinden en vergroot de veerkracht. Toch is dit voor mensen die problemen hebben op meerdere leefgebieden niet per se de realiteit. In het contact met naasten staan moeilijkheden uit het verleden een goede relatie soms in de weg. En bij verhuizing is opname en actieve participatie in de nieuwe lokale gemeenschap niet altijd vanzelfsprekend.

In deze inspiratiebijeenkomst staat verbinding centraal. Hoe bouw je aan betekenisvolle relaties en verbindingen met naasten en in de buurt? Welke interventies kennen we op dit vlak? Hoe realiseren we een informeel en collectief aanbod in de sociale basis dat open staat voor iedereen?

Programma

  • De bijeenkomst start met een inspirerende aftrap van Jan Berndsen. Berndsen werkte ruim 35 jaar in de GGZ, de laatste jaren als bestuurder bij Lister. Na 14 jaar Lister is hij nu zelfstandige bij Blauwe Paard advies én ambassadeur van het Instituut voor Positieve Gezondheid. Hij heeft een duidelijke missie: hij wil Positieve Gezondheid laten doordringen in de haarvaten van de geestelijke gezondheidszorg. In zijn verhaal neemt hij ons mee in het gedachtegoed van positieve gezondheid en wat dat ons leert over de kracht van verbinding. Het gaat daarbij niet alleen om de verbinding met de omgeving, maar allereerst om de verbinding met jezelf.Vervolgens krijgen we een inkijkje in drie praktijkvoorbeelden uit de U16. Achtereenvolgens zijn dat:
  • Seyster Veste: ‘De wederkerigheid is prachtig. In deze woongemeenschap weet je dat de buren wél op je zitten te wachten. Je kunt gewoon bij de buren aanbellen, omdat je weet dat je daar terecht kunt.’ Nico Ooms (projectleider bij de Tussenvoorziening) neemt ons mee in het verhaal van de Seyster Veste. Hier wonen mensen met en zonder psychische problematiek, op succesvolle wijze samen.
  • Pitstop Woerden: ‘Door licht in te zetten, zwaarder voorkomen.’ Met Gertjan Pater, Lia Bakker én een inwoner zoomen we in op Pitstop Woerden. Pitstop Woerden is voor mensen die dak/thuisloos raken of tijdelijk niet zelfredzaam genoeg zijn om zelfstandig te wonen. Een van de sterke punten van Pitstop is de combinatie van professionele en informele ondersteuning.
  • Resourcegroepen Utrechtse Heuvelrug: ‘Met het netwerk van mensen werken aan herstel.’ Michiel van Hees, Projectleider decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen regio Zuid-Oost Utrecht, gaat in de regio Zuid-Oost Utrecht aan de slag met de implementatie van resourcegroepen. Hij bouwt hiermee voort op zijn ervaringen in Amsterdam.
  • Er is er ruimte voor interactie en vragen. We sluiten de bijeenkomst af met een slotwoord van Ineke Baas, Procesregisseur Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen U16. Hoe blikt zij terug en welke inzichten neemt zij mee voor het vervolg?

Door wie en voor wie
Deze inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd door de U16, Movisie en het Kenniscentrum Sociale Innovatie, samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal en is onderdeel van het U16 leer- en reflectietraject van beschermd wonen naar beschermd thuis. De inspiratiereeks is toegankelijk voor uitvoerders, beleidsmakers, cliënten, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners én bestuurders van gemeenten, zorg/welzijn en woningbouw binnen de regiogemeenten of Wmo-regio’s van U16.

Doel
Het doel van de inspiratiebijeenkomsten is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op dat wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren.

De link naar de bijeenkomst vindt u hier.