Inspiratiebijeenkomst ‘Eerst een Thuis in de U16’ -15 januari 2021

Inspiratiebijeenkomst ‘Eerst een Thuis in de U16’ -15 januari 2021

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op vrijdag 15 januari en is niet meer actueel

Samen aan de slag in het Living Lab Eerst een Thuis

Eigen haard is goud waard; óók wanneer je in een kwetsbare situatie zit of het even niet alleen redt. Het hebben van een vaste woonplek staat aan de basis van iemands herstel. Onderzoek wijst uit dat Housing First het meest succesvolle model is om dak- en thuisloosheid te bestrijden. Op dit moment is de groep die een vaste woonplek nodig heeft echter groter dan het beschikbare aanbod in de U16.

Een coalitie van partijen in de U16 heeft daarom, met extra middelen van het Rijk, de krachten gebundeld om iedereen zonder dak of thuis een veilige en prettige woonplek te bieden. Een en ander is vervat in een ambitieus plan, gebaseerd op de principes van Housing First met als titel: ‘Eerst een Thuis’.

In deze inspiratiebijeenkomst vieren we in aanwezigheid van staatssecretaris Blokhuis de start van ‘Eerst een Thuis’. We nemen u mee in de ontwikkelingen om tot een duurzaam onderdak te komen voor iedereen in de regio Utrecht, maar bespreken ook welke acties nodig zijn om dit gezamenlijke plan van de U16 tot een succes te maken.

Programma
10.00  Welkom door dagvoorzitter Evert van Rest, Movisie
10.05  Opening inspiratiesessie door staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Vervolgens nemen we een kijkje in de nieuwe huiskamer van een bewoner van Meander en spreken we met een begeleider van de Tussenvoorziening. Wat betekent het hebben van een eigen plek?
10.35  Melanie Schmit, voorzitter van Housing First Nederland, neemt ons mee in het concept van Housing First in de Nederlandse context. Welke uitdagingen ziet zij? Welke ‘lessons learned’ kan zij met ons delen?
10.55  Paneldialoog over wat er nodig is om degelijke, passende, betaalbare en gezonde huisvesting voor iedereen te realiseren. Met Jeroen Mouthaan (ervaringsdeskundige), Ilse Muller, adviseur beleid bij GroenWest (woningcorporatie) en Frank Vader van het Leger des Heils (zorgaanbieder) gaan we na waarom het hebben van een thuis zo belangrijk is en wat dit vraagt van de samenwerking tussen alle betrokkenen. Hoe kan een ieder daar vanuit zijn eigen organisatie en rol aan bijdragen? Tijdens en na de paneldialoog is er ruimte voor interactie met de kijkers thuis.

Door wie en voor wie
Deze inspiratiebijeenkomst vindt plaats in het kader van de ‘Regionale Koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16’ en wordt georganiseerd door U16, Movisie en het Kenniscentrum Sociale Innovatie samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal. De inspiratiereeks is toegankelijk voor een ieder – van uitvoerders, beleidsmakers, cliënten, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners én bestuurders binnen gemeenten, zorg/welzijn en woningbouw – binnen de regiogemeenten of Wmo-regio’s van U16. Doel is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op dat wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren.

Link
Via deze link http://www.eersteenthuis.nl kun u vrijdag 15 januari 2021 tussen 10.00 en 11.30 uur de inspiratiebijeenkomst volgen.