Kennissessie ‘Beschermd Thuis in de Samenleving’

Kennissessie ‘Beschermd Thuis in de Samenleving’

Datum en tijd: vrijdag 28 januari 2022, 10.00-11.00 uur.
Locatie: Online
Onderwerp: Preventie van dakloosheid onder jongeren en jongvolwassenen


Het aantal dakloze jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd tot 30 jaar is in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd tot ruim 12.000. Het gaat vaak om jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid, met verslavingsproblematiek of met een verstandelijke beperking die niet terug kunnen vallen op een stabiele thuissituatie. De verwachting is dat het aantal (jonge) daklozen verder toeneemt, mede als gevolg van de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Het is ‘alle hens aan dek’: met preventieve maatregelen kunnen we het aantal jongeren dat dakloos dreigt te worden terugdringen. Daarvoor is echter meer kennis en meer kennisdeling nodig.

In deze online kennissessie gaan Lia van Doorn (lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht) en de onderzoekers Ed de Jonge en Raymond Kloppenburg in op de belangrijkste inzichten uit hun onderzoek: hoe dakloosheid onder jongeren en volwassenen kan worden voorkomen. Tevens is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van professionals.

Door wie en voor wie?
Deze kennissessie wordt georganiseerd door de initiatiefgroep ‘Beschermd Thuis in de Samenleving’ van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). Het is een eerste sessie uit een maandelijkse reeks die in 2022 van start gaat. De overige bijeenkomsten staan gepland op maandag 21 februari, 21 maart, 25 april en 23 mei van 16.00-17.00 uur. Dan komen onderwerpen aan de orde als hoe bouwen aan een beschermd thuis, wat werkt bij gemengd wonen, hoe realiseer je een zachte landing in de wijk en wat zijn de uitkomsten van het living lab Eerst een thuis? Deze kennissessies zijn vooral bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang. Ze zijn echter ook interessant voor beleidsmakers, cliënten, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners én bestuurders van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties.

Doel
Het doel van deze kennissessie is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op dat wat werkt om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen.

Aanmelden
U kunt zich hieronder aanmelden voor deze én volgende bijeenkomsten. Uiterlijk een dag vooraf ontvangt u een link.